LA DEIXADESA D’AJUNTAMENT I CONSELLERIA PEL TRANSPORT ESCOLAR INDIGNA L’APIMA DE MONTISION

376

Després de diversos intents infructuosos, l’Associació de Pares i Mares de Monti-Sion de Pollença demana una reunió amb urgència amb el Batle i el conseller d’Educació, a fi de trobar una solució immediata al transport escolar que, ara mateix, deixa fora els alumnes d’aquest centre concertat que viuen a la Cala Sant Vicenç.

Per això, avui 19 de febrer, l’APIMA de Monti-sion ha entrat una instància a l’ajuntament de Pollença i a la conselleria d’Educació del Govern de les illes Balears. I és que l’APIMA considera que, si bé la reunió “ha de ser liderada pel Batle de Pollença”, la Conselleria i la mateixa APIMA també han de participar-hi.

Motius

Entre els motius que exposa l’APIMA de Monti-Sion per a què els alumnes d’aquell centre educatiu puguin fer ús d’aquest servei, destaquen que “el 20 de març de 2019” ja varen registrar un “document dirigit al Batle de Pollença exposant la problemàtica existent amb tot aquell alumne matriculat al CC Montision i resident a la Cala Sant Vicenç que no podia gaudir del transpor escolar. En aquest document s’exposava el problema exitent conjuntament amb alguens referències legals que ni aquest Ajuntament ni la Conselleria d’Educació i Formació Professional contemplaven a l’hora de no oferir el transport escolar als nins i nines residents a la Cala”.

Concretament, es tracta de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, segons la qual “el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota classes d’activitats i prestar quants serveis públics contribueixin a satisfer les necessitats i aspriacions de la comunitat de veïns”, entre les quals el punt 25.1 del mateix article, fa referència al “transport públic de viatgers”.

PUBLICITAT

I de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, per a la millora de la qualitat educativa que en el seu article 82 fa referència a la igualtat d’oportunitats en el món rural i apunta que “les administracions educatives han de tenir en compte el caràcter particular de l’escola rural a fi de proporcionar els mitjans i sistemes organitzatius necessaris per atendre les seves necessitats específiques i garantir la igualtat d’oportunitats… sense perjudici del que disposa l’apartat 3 de l’article anterior, en l’educació bàsica, en els zones rurals en què es considera aconsellable… les administracions educatives han de prestar gratuïtament els serveis escolars de transport i, se s’escau, menjador i internat”.

També recorden que dia 13 de setembre de 2019, es va donar entrada a un segon escrit per recordar la problemàtica dels alumnes de Monti-Sion que viuen a Sant Vicenç. En aquesta nota, explicaven que, durant l’anterior legislatura, “tinguérem contacte permanent amb el regidor Antoni Cànaves qui s’encarregava de les relacions amb la direcció general d’Innovació Educativa per tal de poder cercar una solució factible a què l’alumnat de la Cala Sant Vicenç, matriculat a l’escola pública i concertada, pogués tenir un transport diari per arribar d’hora als seus centres i al seu domicili”.

Sense resposta

Al tercer document adreçat al batle de Pollença, Bartomeu Cifre Ochogavia, l’APIMA de Montision afirma que “a dia d’avui aquesta associació que represent no ha rebut cap resposta ni ha estat citada en cap cas per poder tractar i estudiar propostes per cercar la solució a aquest problema. Cada dia, els nins i nines matriculats al CC Montision i residents a la Cala Sant Vicenç, veuen com els nins i nines matriculats als altres centres del municipi poden utilitzar el transport públic gratuït mentre que ells no”.

De fet, “aquesta situació, que ens indigna no només com a pares i mares sinó també com a ciutadans i ciutadanes del nostra municipi i comunitat autònoma, a part de no ser justa vulnera l’article 82 de la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre… Entenem també que la situació vulnera l’article 27 de la Constitució Espanyola i els articles 26 i 36 de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les illes Balears”.

I és que, tal i com apuntava la mateixa APIMA al document registrat el 20 de març de 2019, “els centres educatius públics del nucli de Pollença no són suficients per escolaritzar tot l’alumnat del nucli, per la qual cosa el centre sostigut amb fons públics de Montision esdevé també importantíssim dins l’organització educativa de Pollença”.

PUBLICITAT