L’AMPLIACIÓ DE L’HOTEL FORMENTOR PODRIA AFECTAR A UN JACIMENT ARQUEOLÒGIC, SEGONS ALTERNATIVA PER POLLENÇA

587

A un comunicat Alternativa per Pollença ha volgut recordar que en els voltants de l’Hotel Formentor s’hi troba un jaciment arqueològic catalogat i que les preteses obres d’ampliació podrien afectar-lo.

Segons expliquen al comunicat fa uns dies, es varen assabentar per la premsa de les intencions dels nous propietaris de l’Hotel Formentor d’incrementar en gairebé mil metres quadrats l’edificació, ampliant l’edifici principal i construint un annex en la zona de la piscina. Però més els va sorprendre saber que compta amb un informe favorable de Turisme.

Des d’Alternativa demanen que, ja que la llicència l’ha de concedir l’Ajuntament, no cedeixi a les pretensions hoteleres de créixer encara més i tengui en compte que en un espai natural com Formentor és essencial mantenir els seus valors ambientals i paisatgístics.

A més, volen recordar que en els voltants de l’hotel s’hi troba un jaciment arqueològic catalogat en la Carta Arqueològica datat d’època romana, el qual està protegit. El jaciment va sortir a la llum en unes reformes de l’hotel del segle passat, en què es pogueren identificar unes estructures d’una possible vila romana, que varen quedar greument afectades per les obres i de la qual es recolliren fragments ceràmics que es troben al Museu de Mallorca. La zona es correspon en part en l’aparcament de personal i està asfaltada actualment.

PUBLICITAT

Per aquest motiu, ja el 2008, quan els antics propietaris volien fer obres de reforma a l’hotel, varen encarregar un informe tècnic que concloïa que era imprescindible la presència continuada d’un arqueòleg durant les obres per tal de supervisar-les, delimitant i salvaguardant les restes que poguessin aparèixer, així com vigilant qualsevol moviment de terres que es fes, ja fos per obertura de camins, fonaments, rases per canalitzacions…

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT