L’AMOR, FONT DE LLIBERTAT I FELICITAT. ESCLAVITUD / SERVICI

Reflexions que no passen: “l’amor no sols és font de llibertat, sinó també font de felicitat”