L’AJUNTAMENT VOL FER EL NOU QUARTER DE LA POLICIA LOCAL AL SOLAR DE CAN BACH

El batle de Pollença, Bartomeu Cifre i la regidora Maria Buades visitaren la caserna de la Policia Local de Ciutadella per prendre mostra.