L’AJUNTAMENT OFEREIX PLACES DE PERSONAL FUNCIONARI

983

El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) recull l’oferta d’ocupació pública a l’ajuntament de Pollença per a l’any 2022. I és que, davant la “necessitat de cobrir les places de personal vacants a la Plantilla d’aquesta Corporació”, es van iniciar el tràmits pertinents per poder aprovar l’oferta dels següents llocs de feina:

PUBLICITAT
PUBLICITAT