L’AJUNTAMENT DE POLLENÇA ELIMINIA CERTES BONIFICACIONS D’IMPOSTS MUNICIPALS

1384

L’Ajuntament de Pollença aprovarà en la sessió plenària de demà, dijous 27 d’agost, l’eliminació de diverses bonificacions d’imposts i taxes municipals de les quals fins ara gaudien els pollencins.

El regidor d’Hisenda, David Alonso, ha aclarit que les ordenances afectades que s’han de modificar són vuit. En concret, es tracta de les ordenances fiscals reguladores de l’impost sobre béns immobles; de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica; de la taxa pel servei de clavegueram; de la taxa pel servei de recollida domiciliària i tractament de fems i residus; de la taxa sobre l’atorgament de llicències urbanístiques; de la taxa per a la prestació del servei de celebració de matrimonis civils; de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i de la prestació patrimonial no tributària pel servei de subministrament d’aigua a través de la xarxa domiciliària.

Alonso aclareix que “la modificació d’aquestes normatives fiscals és conseqüència d’una reclamació del Tribunal de Comptes que obliga a llevar moltes de les modificacions que fins ara hi havia, ja que no estaven contemplades en la llei tributària, i que a partir d’ara les úniques que es podran fer seran les que aquesta llei contempla”. Afegeix que alguns exemples d’aquestes bonificacions que es lleven són: la bonificació que tenien els pollencins per la tassa de matrimonis, la d’inici d’obres en la zona del casc antic, la de l’IBI que tenien els minusvàlids i un llarg etcètera.

La majoria d’aquestes bonificacions que ara se suprimiran es venien aplicant des de feia molts d’any, des del 2011 o abans i tot, però el Tribunal de Comptes fins ara no mirava tan prim en aquest tema, a més a més, gran part de les bonificacions foren aprovades per la unanimitat dels consistoris.

PUBLICITAT

El motiu pel qual el tema es du a un plenari extraordinari urgent és perquè el Tribunal de Comptes va donar de temps per aquestes adaptacions normatives fins al mes de setembre de 2020, i per això es fan ara tot just una mica abans.

Les bonificacions que se suprimiran, l’any passat pujaren a més de 13.000 euros.

Crisis econòmica COVID

Interrogat sobre si l’Ajuntament de Pollença feia comptes modificar les normes fiscals (IBI, IAE, fems…) per ajudar a les famílies i empreses pollencines per fer front a la crisi econòmica derivada de la pandèmia, Alonso ha dit que no, ja que és un tema prou complicat per poder ser equitatiu amb tothom. En aquest sentit, ha afegit que hi ha hagut molts ciutadans que no s’han vist afectats econòmicament i d’altres sí i que per això fer-ho de manera general no li semblava bé, afegeix que “sí hi haurà molts ciutadans que necessitaran ajuda per passar la greu situació econòmica i que se’ls ajudarà, però no es vol fer de manera generalista, sinó individualitzada i tenint en compte les circumstàncies particulars de com els ha afectat la crisi”.

Del superàvit municipal

Sobre si l’Ajuntament de Pollença cediria voluntàriament el superàvits municipal, d’entorn de 26 milions d’euros -acumulat com a conseqüència de la llei Montoro des de fa anys i que no es poden gastar-  al Ministeri d’Hisenda, tal com acordàrem la Federació de municipis i el Ministeri, Alonso és de l’opinió que es podria cedir part d’aquests doblers dels pollencins, però no la totalitat, ja que l’Ajuntament s’hauria de guardar una part per poder fer front a diverses despeses com són les derivades de les sentències judicials o de les expropiacions dels solars i terrenys en aplicació del PGOU de Pollença. De la cessió d’una part d’aquest excedent se’n podria parlar, per solidaritat, però abans s’haurien de veure les condicions;  però en cap cas de la totalitat, per això s’espera que del Govern d’Espanya flexibilitzin aquest acord.

PUBLICITAT
PUBLICITAT