L’AJUNTAMENT CONVOCA UN SERVEI PER ACTUALITZAR LA CRÒNICA A PARTIR DE 2006

L’ajuntament de Pollença ha convocat la contractació d’un servei per buidar i redactar una crònica de la Vila des de 2006 fins al 2021.