L’AJUNTAMENT CONVOCA UN SERVEI PER ACTUALITZAR LA CRÒNICA A PARTIR DE 2006

372
El professor Vilanova va rellevar el poeta Bota Totxo en la redacció de la Crònica de Pollença, una tasca que va abandonar el 2006.

L’ajuntament de Pollença ha convocat un servei de recerca i redacció de la crònica municipal de Pollença des de l’any 2006 fins a l’actualitat.

Amb aquest objectiu, ahir, 2 de març, es varen fer públics els detalls per a què les persones interessades puguin fer arribar les seves ofertes abans del 9 de març, data en què expira el termini.

L’objecte del contracte és redactar una memòria denominada Crònica de Pollença, on es recolliran els principals esdeveniments socials, culturals, polítics i de tot tipus relacionats amb el municipi des de 2006 al 2021.

Poden presentar ofertes les persones que estiguin en possessió del títol de graduat o llicenciat en Història, puguin acreditar investigacions i divulgacions relacionades amb Història i Cultura de Pollença. així com també haver impartit un curs o ponència relacionat amb el municipi de Pollença. En qualsevol cas, l’oferta econòmica i els criteris subjectius de la Junta de Govern tenen la competència de la contractació.

PUBLICITAT

El contracte per cobrir la plaça de cronista té un valor estimat de 14.999 euros, 18.148 euros amb l’IVA. El treball de recerca i redacció es duran a terme durant un període d’un any a partir de l’adjudicació del Contracte. Durant aquest temps, l’adjudicatari de la plaça haurà de lliurar mensualment en format digital (pdf o similar) la informació recollida i aquesta serà publicada a la Web de l’Ajuntament, on podrà ser consultada per a tots els ciutadans.

En aquest enllaç trobareu tots els detalls i els formularis per poder optar a aquest servei.

L’any 1966, l’escriptor Miquel Bota Totxo inicià la redacció de la Crònica de Pollença, on recollia els fets més destacats de la Vila. La tasca de Bota Totxo va ser continuada pel professor Bartomeu Vilanova fins l’any 2006.

L’actual equip de govern té la intenció de reprendre aquells treballs fins al 2021 i posar-ho a disposició de la ciutadania.

PUBLICITAT
PUBLICITAT