L’AJUNTAMENT AL·LEGA CONTRA EL CONDICIONAMENT DEL CAMÍ VELL DE LLUC

272
Ara mateix, aquest és l'aspecte del paviment de la carretera de Lluc, al seu pas pel tram de Son Marc.

Després de reunir-se amb els veïns del camí vell de Lluc a Pollença i estudiar el projecte de condicionament i millora del paviment d’un tram d’aquest camí per part del Consell de Mallorca, l’Ajuntament ha registrat un seguit d’al·legacions, consensuades amb els veïns, al projecte de condicionament d’aquets camí.

A través d’una nota de premsa, el batle de Pollença, Bartomeu Cifre Ochogavia, recorda que aquest camí “era de titularitat municipal fins que va passar al Consell de Mallorca, i totes les actuacions que s’hi han fet han estat desafortunades”, per tant, ha afegit, “sempre hem mantingut que aquest camí necessitava unes intervencions com les que ara es proposen, sempre del costat dels veïns, que són els que han patit durant tots aquests anys els problemes d’aquest tram de carretera que no té una alternativa de pas per cap altre lloc”.

El comunicat continua apuntant que “des de l’Ajuntament “esperam que el Consell escolti aquestes al·legacions i que la remodelació del tram quedi d’acord amb els desitjos dels veïns i del mateix municipi de Pollença”.

Així, des de l’Ajuntament consideren que, “pel que fa a la pavimentació, es tracta d’un camí forestal i agrícola per a vehicles de motor i per fer senderisme, i atès que el tram afectat es considera un camí de carro i no carretera, per tal de donar compliment a la normativa no seria necessària la diferenciació de pavimentació entre l’espai destinat als vianants i l’espai destinat al trànsit rodat”, per tant sol·licita que “s’elimini la zona de terres compactades destinada a vianants i es pavimenti amb una capa de mescla bituminosa a tota l’amplada i llargada del tram en qüestió, amb coloracions diferenciades per a les zones destinades a trànsit i a vianants”, assegura l’Ajuntament en l’escrit al·legacions.

PUBLICITAT

D’altra banda, el camí “presenta un estat deplorable que provoca un perill per a la circulació tant de persones com de vehicles”. Per això demanen que “s’executin totes les actuacions i millores necessàries per assegurar que l’escorrentia de les aigües en el futur no afecti i, sobretot, no provoqui desperfectes a la nova pavimentació que dificulti la circulació i l’ús d’aquest tram”.

L’Ajuntament sol·licita també la reducció de la velocitat des del Pi de Son Grua fins a Ca l’Hereuet, ja que, asseguren “tot i que és una ruta compartida que no presenta problemes, es tracta d’un vial que dona accés a una quantitat important de parcel·les, fet pel qual té una certa densitat de trànsit, sobretot de turismes i vehicles agrícoles, i que també s’ha incrementat de forma notable la presència d’usuaris com senderistes, ciclistes i cavalls”.

Finalment, l’escrit d’al·legacions presentat per l’Ajuntament de Pollença al projecte al·ludeix a la instal·lació de 1.016 pilones de fusta de 80 mm de diàmetre, de 800 mm d’alçada vista, que funcionaran com a separació entre la calçada destinada al trànsit rodat i el camí per a vianants.

L’Ajuntament, una vegada ho ha consensuat amb el veïnats, considera que “si ens atenem a la densitat de trànsit i als diferents tipus de vehicles que hi circularan i, sobretot, a l’amplada prevista per al vial rodat, pareix més que probable que en el cas que es creuin dos vehicles, algun d’aquests pugui fregar alguna de les pilones, fet que provocarà desperfectes i, per tant, les tasques i les despeses de manteniment d’aquests elements poden ser molt importants, o que, en el pitjor dels casos, aquestes pilones afectades no es reparin o no es reposin, amb la qual cosa perdran tota la seva funcionalitat original en els trams afectats”, per això, al·leguen, “s’han d’eliminar les pilones de fusta i substituir-les per una altra solució que compleixi amb la normativa i que impliqui menys manteniment i perills, i que, alhora, incrementi la seguretat”.

Cal recordar que aquest projecte de millora i condicionament d’un tram del camí vell de Lluc a Pollença, molt esperat per als veïns de la zona, va ser presentat el passat dia 18 de març per la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, la consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, i Pep Manchado, director insular de Medi Ambient.

Es tracta d’un projecte que comprèn, en el primer tram, una longitud de 725 metres lineals i se situa a la sortida de Pollença. El segon tram es troba a l’altura de la bifurcació de la Ma-10 amb el camí vell de Lluc a Pollença, i comprèn 2.485 metres lineals de carretera.”

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT