L’AIXECAMENT  D’HIPOTECA

209

Eva Remolina – AMIC

L’aixecament d’hipoteca és un tràmit que es realitza després de finalitzar un préstec hipotecari amb l’objectiu d’informar les autoritats que l’habitatge s’ha pagat per complet i que passa a ser de la nostra propietat.

Encara que l’aixecament en principi no és un requisit obligatori, sí que és molt recomanable, ja que pot ser un impediment si en un futur volem vendre l’immoble o si es desitja demanar un préstec, perquè la càrrega continuarà sortint amb caràcter general. Malgrat això, la majoria de la gent no ho fa perquè suposa un cost afegit.

Per a realitzar l’aixecament d’hipoteca es poden seguir dues vies:

PUBLICITAT

– que sigui l’entitat bancària la que s’ocupi de tot el tràmit.

– o bé dur-ho a terme per un mateix, seguint uns passos. El primer seria signar davant notari una escriptura de cancel·lació (per a la qual s’ha de sol·licitar prèviament al banc que ens expedeixi un certificat de saldo zero). El segon. consistiria a presentar davant Hisenda l’impost d’Actes Jurídics Documentats i finalment, anar al registre de la propietat amb els dos documents anteriors i fer l’aixecament.

Els costos de la cancel·lació registral són a càrrec del banc des de 2018, i a partir d’una sentència, la 644/2018, on es va obligar al Kutxabank a indemnitzar per aquest concepte.

En qualsevol cas, si hem de córrer nosaltres amb aquestes despeses, hem de saber que el cost total oscil·laria entre els 150 i els 300 euros –però val més consultar-ho abans-, en funció de l’import de la hipoteca a cancel·lar, així com la via utilitzada per a aquest procediment.

PUBLICITAT