L’ADT HA FET ESBUCAR A POLLENÇA SIS CASES IL·LEGALS EL 2020

444
Font: Consell de Mallorca

L’Agència de Defensa del Territori (ADT) del Consell de Mallorca ha informat que el 2020 ha executat 102 demolicions en sol rústic en tota l’illa, de les quals 6 es trobaven al municipi de Pollença. Pollença és així el cinquè municipi on més demolicions s’han executat el 2020, després de Algaida (11), Artà (10), Montuiri (9 )i Marratxí (8). D’ençà que Pollença va cedir la gestió de la disciplina urbanística en sòl rústic l’ADT, l’any 2018 l’agència ha executat 17 demolicions.

Des del Consell de Mallorca han recordat que qui ha comès les obres il·legals es veu obligat per l’ADT a presentar davant l’Ajuntament un projecte, en cas que les obres es puguin legalitzar. Si no és possible, s’ha de presentar un projecte de demolició. Això genera ingressos nous a l’Ajuntament per l’impost de construcció i les taxes que implica la presentació del projecte, el que ha generat que la suma dels municipis de Mallorca hagi tengut uns ingressos que ascendeixen aproximadament a un milió i mig d’euros.

Font: Consell de Mallorca

L’Agència de Defensa del Territori (ADT) ha increment el pressupost previst per enguany, en relació amb el del 2020. Aquest organisme passa de disposar de 2.257.265 euros durant l’any passat a tenir una previsió pressupostària que ascendeix als 2.267.162 euros, fet que significa un increment del 0,4 %.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT