LA SOCIETAT CIVIL QUEDA FORA DE LA COMISSIÓ PER FOMENTAR L’ÚS DELS NOMS DE DONA A L’ESPAI PÚBLIC

L’Ajuntament Ple va aprovar per unanimitat la creació d’una comissió per fomentar l’ús dels noms de dona a l’espai públic, però l’equip de govern no va acceptar l’esmena que rpoposava incorporar-hi representants de la societat civil.