LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS TAMBÉ BAIXA A POLLENÇA

121
Implantar la recollida de la fracció orgànica, inexistent al municipi de Pollença, és fonamental per disminuir les tones de rebuig que s'incineren.

El Consell de Mallorca ha fet públic aquests dies que, l’autrada de pràcticament totes les activitats productives a Mallorca per mor de l’estat d’alarma decretat arran de la pandèmia del coronavirus, s’ha notat amb una important baixada en la producció de residus. En aquest sentit, el municipi de Pollença no n’és una excepció, sinó que les dades aportades per les empreses concessionàries del reciclatge i del rebuig, mostren una clara davallada.

Durant el passat 2020, a Pollença es varen recollir 575’1 tones de paper i cartró la qual cosa representa un 32’54 per cent menys que el 2019, quan se’n recolliren 852’4.

El reciclatge de vidre va caure dels 1.116’233 tones recollides l’any 2019 fins a les 579’256 tones recollides el 2020, la qual cosa representa una davallada del 48’11 per cent de la recollida de vidre.

Sobre el reciclatge d’envasos, s’ha passat de reciclar 454’1 tones l’any 2019 a reciclar-ne 320’18 tones el 2020, percentualment això significa una davallada del 29’5 per cent respecte l’any anterior.

PUBLICITAT

Finalment, també ha davallat la recollida de la fracció de rebuig passant de les 11.302’53 tones de 2019 a les 7.632’8 de l’any 2020, això és un descens percentual del 32’47 per cent respecte l’any anterior.

En el conjunt de Mallorca, durant el 2020, es generaren 429.042 tones de rebuig, la qual cosa suposa un 20 per cent menys que l’any anterior, quan se’n recolliren 537.982.

Hàbits de consum més sostenibles

Des del Consell de Mallorca, destaquen que “fins a la data, i malauradament, el creixement econòmic, la generació de rebuig i la generació de residus en general han anat de la mà. Com més creixement econòmic hi havia més residus es generaven. Tot i això, podem dir que la ciutadania està més conscienciada i que el reciclatge de residus es comença a notar”.

No debades, la vicepresidenta i consellera insular de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, reconeixia que «el 2020 hem viscut una situació extraordinària, però estic convençuda que a mesura que es vagi recuperant l’economia la situació s’anirà revertint. Els darrers anys abans de l’esclat de la pandèmia han demostrat que anam pel bon camí».

«Però no podem abaixar la guàrdia, hem de seguir fent més sostenibles els nostres hàbits de consum, i que de cada vegada més, l’economia de la nostra illa sigui més circular. Mallorca no pot esperar més» va manifestar la consellera Ribot.

Implantar la recollida d’orgànica

Amb l’objectiu de disminuir les tones de rebuig que s’incineren, des del Consell de Mallorca, aconsellen implantar la recollida de la fracció orgànica, inexistent al municipi de Pollença, i millorar la separació en origen dels envasos, així com també lluitar contra la generació de residus innecessaris (bosses d’un sol ús, sobre envasats, etc.).

Per la seva banda, Patrícia Arbona, directora insular de Residus va destacar que «hem de plantejar-nos la relació directa entre el nostre model de vida i el gran consum de recursos i generació de residus que provoca.» Per això, va recalcar que «hem de seguir educant a petits i grans per incorporar noves conductes que redueixin al màxim la generació de residus i donar a conèixer la dimensió de la problemàtica.»

Mallorca recicla més vidre

Mallorca s’ha vist especialment afectada per les restriccions al turisme i al sector de l’hoteleria derivades de la crisi sanitària i econòmica. Tot i això, els resultats de la recollida selectiva d’envasos de vidre del 2020 detallen que cada mallorquí va dipositar prop de 77 envasos de vidre.

En total, es varen reciclar 20.501 tones de residus d’envasos de vidre, la qual cosa suposa una aportació de 22,5 quilograms per habitant. Una xifra superior a la mitjana estatal, que se situa en els 17,8 quilograms per habitant.

Tot i que les xifres indiquen una davallada en les tones recollides en nombres absoluts, ja que el sector HORECA (hotels, restaurants i cafeteries) tot sol és responsable de la generació de més del 50 per cent dels envasos de vidre del mercat. En comparació amb l’any anterior, el 2020 va registrar una davallada del 29 per cent en les tones recollides dels contenidors verds.

Ecovidrio, entitat sense ànim de lucre encarregada de gestionar el reciclatge dels residus d’envasos de vidre dipositats als contenidors de tot Espanya, explica que l’estudi demostra el compromís del poble mallorquí amb el reciclatge d’envasos de vidre.

A Mallorca, es va reciclar una mitjana de 192.000 envasos per dia, és a dir, més de 130 envasos de vidre per minut en algun dels 3.986 contenidors verds que hi ha repartits per l’illa.

Beneficis ambientals  

El reciclatge de vidre és el millor exemple de model d’economia circular i una passa més cap a l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS). En concret, durant l’any passat, gràcies al reciclatge de vidre, a Mallorca es va aconseguir:

•    Evitar l’emissió de 13.050 tones de CO₂ a l’atmosfera, equivalent a retirar més de 6.000 cotxes en circulació durant un any.
•    Evitar l’extracció de 27.000 tones de matèries primeres (arena, pedra calcària, etc.), que equivalen a quasi tres vegades el pes de la torre Eiffel.
•    Estalviar 16.070 MWh d’energia, que equivalen a dos mesos de consum energètic de tots els hospitals de les Balears.

El vidre que es diposita als contenidors es recicla al 100 per cent i s’utilitza per fabricar envasos nous, de forma indefinida i sense perdre les propietats originals. Reciclant vidre, evitam que els abocadors creixin.

Reciclar vidre és un element clau en la lluita contra el canvi climàtic. Emprar vidre reciclat en la fabricació d’envasos nous evita l’extracció de matèries primeres de la natura, l’erosió dels sòls i la desforestació de l’entorn. A més, es minimitza l’emissió de CO₂ en el procés de fabricació i s’estalvia energia.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT