El sindicat UGT guanya la partida i l’ajuntament de Pollença no només haurà de complir la llicència a un funcionari que havia demant reducció del 50 per cent de la jornada sense disminució del sou per poder ocupar-se del seu fill menor d’edat, afectat d’una greu malaltia, sinó que també haurà d’assumir les costes judicials.

Aquesta codemna arriba dos anys i mig després que UGT assumís la tramitació d’un assumpte que venia d’enrere. I és que l’any 2017, es va concedir una llicència al funcionari per tenir cura d’un menor d’edat afectat per una malaltia greu. Tal i com li corresponia va veure reduïda la jornada al 50 per cent, sense disminució de sou.

L’any 2020, i coincidint amb el canvi a l’equip de govern, en una revisió de llicències i adaptacions d’horaris per a la custòdia de menors, es va denegar la llicència al funcionari, amb les mateixes circumstàncies personals (fill menor d’edat malalt) i amb la mateixa normativa. Aleshores, li concediren la mateixa reducció de jornada, però amb un 50 per cent de reducció del sou.

Els serveis jurídics d’UGT presentaren demanda de suspensió cautelar de la denegació de la llicència i, a pesar que “el jutjat dona la raó al demandant i manté de manera cautelar la llicència al funcionari afectat per a la cura del menor, concedida el 2017”, apunten des d’UGT, l’Ajuntament va fer cas omís dels dictàmens judicials. És més la Técnica de Administración General (TAG) sol·licità “novament documentació al funcionari, tornant a denegar-li la llicència i comunicant que ha d’incorporar-se al lloc de treball de manera imminent, ja que informa jurídicament que no li correspon cap mena de llicència”, explica el sindicat.

PUBLICITAT

Davant aquesta situació, els serveis jurídics d’UGT sol·líciten i “mesures cautelaríssimes al jutjat” que li són concedides, “mantenint-li la llicència per a la cura del menor, quedant el tema pendent de judici” cosa que ara ha quedat resolta a favor del treballador.

En qualsevol cas, des d’UGT senyalen que els serveis jurídics tramiten, “la possibilitat d’exigir responsabilitat administratives i penals als responsables de la situació generada”, ja que “la sentència declara no ajustades a dret les decisions de la Junta de Govern local, suposadament emparades als informes jurídics maliciosos de la Tècnica de Personal”

A l’hora que conclouen que els empleats “no mereixen un Equip de Govern i una Tècnica de Personal que no respecta els drets dels treballadors i treballadores municipals i que dilapida els diners de les arques municipals en judicis innecessaris”.

PUBLICITAT