LA COMPRA DE CAN VILLALONGA. PLE EXTRAORDINARI I CRÍTICA

353

L’ajuntament de Pollença ha convocat un ple extraordinari per aquest divendres 6 de maig, a les 10 hores del matí, a la Sala de Plens, amb un únic punt a l’ordre del dia relacionat amb la compra del solar de can Villalonga que la coalició progressista Junts Avançam, des de l’oposició, no veu amb bons ulls en considerar que la valoració econòmica no es correspon amb el preu real del solar.

Des de l’Ajuntament, s’ha convocat el Ple extraordinari per tractar “assumptes que no es poden demorar fins a la propera sessió plenària ordinària” que, previsiblement, se celebrarà el proper 26 de maig. Per ser exactes, el relat del punt diu “Expedient 1308/2022. Resolució, si procedeix, de la reclamació presentada a
la modificació de crèdit núm. 6/2022 sota la modalitat de crèdit extraordinari finançada amb romanent de Tresoreria per a despeses general, prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia”.

I, des de l’oposició, la coalició progressista Junts Avançam, reclama una valoració externa i independent per determinar el preu del solar de can Villalonga. En aquest sentit, a través d’una nota de premsa, apunten que “La setmana passada, la coalició Junts Avançam va presentar al·legacions a la modificació del pressupost destinada a la compra del solar de Can Villalonga, l’antiga estació i cotxeria de bus de Pollença”.

“Aquesta modificació de crèdit puja a 2.400.200 euros, que és la valoració econòmica que han fet els tècnics municipals del preu d’aquest solar de 620 metres quadrats”, afirmen des de Junts Avançam qui també recullen un resum de les al·legacions que han fet a aquesta compra i que diu així:

PUBLICITAT
  • “No compartim les conclusions de la valoració municipal. El preu de l’immoble és exageradament alt, atenent a la realitat d’aquest solar (en venda des de fa anys) i al preu de solars semblants. Com s’han fet en altres ocasions, per fixar el preu de l’immoble, fa falta fer una valoració externa i independent d’acord amb la normativa vigent, tal volta dues, i posteriorment avalades pels tècnics municipals. No és el cas que ens ocupa.
  • La iniciativa d’adquirir solars cèntrics (en aquest cas fa estona que està en venda) ens sembla una idea acceptable, tot i que la manera com s’ha tramitat ens genera dubtes més que raonables i notables contradiccions, ja que hi fa falta un debat previ (l’únic que hi ha hagut és l’aprovació inicial de la modificació del pressuposts) tant sobre la conveniència de comprar aquest solar, les prioritats de les inversions al nostre municipi, els possibles usos futurs…
  • Sense saber els usos futurs i el possible costs d’aquests, aquesta compra pot hipotecar els pressuposts municipals per als propers anys. Prèviament a la compra d’aquest solar, és imprescindible posar damunt la taula les prioritats de les inversions d’immobles municipals, alguns d’ells de gran valor arquitectònic i històric, tal com l’Antiga Residencia, el Claustre, Montision…”
PUBLICITAT