EL JUTGE DENEGA LA SUSPENSIÓ CAUTELAR I L’AJUNTAMENT ES POSICIONA A FAVOR DE LA NORMALITZACIÓ

47

El jutge del jutjat número 2 de Palma ha denegat la suspensió cautelar que l’Estat havia demanat en interposar el recurs contra les bases reguladores de les subvencions per a la retolació dels comerços en català, que concedeix l’ajuntament de Pollença.

Per la seva banda, l’equip de govern de l’Ajuntament presenta avui vespre, al Ple ordinari corresponent al mes de març, una moció a favor de la normalització lingüística del català.
Tot plegat s’emmarca en el context obert arran del recurs que presentà l’Advocacia de l’estat contra les subvencions que l’ajuntament de Pollença concedeix des de fa 20 anys amb les mateixes bases. En aquest sentit, és bo recordar que el ple ordinari del mes de febrer de 2018 l’ajuntament de Pollença va aprovar les bases que regulen les subvencions als comerços del municipi en matèria lingüística. Aquestes subvencions fan referència a ajudes econòmiques per a elaborar impresos, posar rètols, etiquetes, bosses, cartes de restaurants, paper d’embolicar… en llengua catalana, o que aquesta sigui la preferent.

La partida pressupostària que l’ajuntament de Pollença destina a aquestes subvencions és de 5.000 euros, una quantitat que es distribueix entre els comerços que les demanen i que es reparteixen amb ajudes que van des del 150 euros als 450 euros.

PUBLICITAT

Aquestes bases foren aprovades per unanimitat durant la sessió plenària de febrer de 2018 per ajudar a què les empreses fomentin la normalitat lingüística.

El Jutge manté les subvencions a la retolació en català dels comerços

Aquest 28 de maig, l’ajuntament de Pollença va rebre la interlocutòria del jutjat contenciós núm. 2 de Palma en relació al recurs interposat per l’Administració de l’estat contra  les bases reguladores de les subvencions per a la retolació dels comerços, segons la qual denegava la suspensió cautelar de les subvencions.

La interlocutòria denega la suspensió cautelar que l’estat havia demanat, en considerar que no concorrien cap circumstància prevista a l’ordenament, i que tampoc se produirien danys irreparables

Moció a favor de la normalització lingüística

L’equip de govern a l’ajuntament de Pollença presentarà a la sessió plenària d’avui, 31 de maig, una moció a favor de la normalització lingüística després del recurs presentat per l’Advocacia de l’Estat contra les subvencions que, des de fa més de 20 anys, concedeixen als negocis perquè usin el català.

La moció demana a la delegada del Govern de les illes Balears, Maria Salom, “que ordeni la retirada del recurs contra l’ajuntament de Pollença per subvencionar l’ús del català a les empreses i establiments comercials del municipi de Pollença”. Alhora que defensa la legalitat de les bases aprovades per subvencionar l’ús del català a les empreses i establiments comercials del seu municipi i que reitera “el seu compromís en la defensa de l’organització d’activitats encaminades a la normalització de l’ús del català, atès que normalitzar l’ús d’una llengua consisteix a fer-la servir en qualsevol àmbit, i mentre en determinades circumstàncies aquest ús no sigui possible, aquesta llengua estarà en una situació d’anormalitat”.

En la moció que presentaran aquest dijous, l’Ajuntament argumenta que el foment de la llengua catalana és una obligació que deriva de l’Estatut d’Autonomia i, sobretot, de la Llei de Normalització Lingüística aprovada el 1986. Precisament sobre aquestes dues normes se sustenten aquestes subvencions que es convocaren per primera vegada el 1999, fa denou anys.

Aquestes subvencions han tingut al llarg dels anys el suport dels diferents partits amb representació municipal i cal esmentar que la darrera edició de la convocatòria s’aprovà per unanimitat en el ple ordinari de febrer de 2018.

La promoció de la llengua catalana és també la raó de ser del Reglament per a l’ús de la llengua catalana aprovat pel Ple de dia 23 de febrer de 1988 amb modificacions aprovades pel Ple de dia 24 de febrer de 2000.

Cal recordar igualment que la Llei de Normalització Lingüística va obtenir el vistiplau del Tribunal Constitucional (STC 123/1998, de 23 de juny),i els seus articles 33 i 37 diuen textualment:

Article 33

Els poders públics de la comunitat autònoma adoptaran les mesures pertinents i proveiran dels mitjans necessaris per al coneixement i ús de la llengua catalana en tots els àmbits i activitats de la vida social

Article 37

1. Els poders públics de la comunitat autònoma han de fomentar l’ús de la llengua catalana a la publicitat.
2. Així mateix, s’ha d’impulsar l’ús ambiental del català i, de manera especial, la retolació en llengua catalana en tot tipus d’entitats socials i culturals, mercantils i recreatives.

Per tot això i dins aquest marc legal, l’ajuntament de Pollença pretén donar un nou impuls a l’ús de la llengua catalana i estableix amb aquestes bases els criteris que se seguiran per a la concessió de subvencions a les entitats que ho sol·licitin; d’aquesta manera les empreses que s’acullin a aquest pla de subvencions ajudaran a fomentar la normalitat lingüística alhora que cobriran una mancança sobre la qual la societat en segueix exigint actuacions. I és que les ajudes que concedeix l’Ajuntament des de fa almenys dues dècades concorden amb l’Estatut d’Autonomia i la Llei de Normalització Lingüística.

PUBLICITAT
PUBLICITAT