JUNTS AVANÇAM DENUNCIA UN NOU DESPROPÒSIT A FORMENTOR

431
Abocament de residus d'obra a Formentor

Junts Avançam denuncia un nou despropòsit a Formentor, on fa mesos s’iniciaren les obres de remodelació de l’Hotel. Aquesta vegada i a través d’una nota de premsa, la coalició progressista denuncia l’abocament de milers de tones de runa i restes de demolició a una zona protegida de Formentor.

El text de Junts Avançam diu així:

“El passat dia 30 de juliol la coalició Junts Avançam va remetre sengles escrits a l’Agència de Defensa del Territori, qui ostenta les competències de disciplina urbanística dins sòl rústic, així com a la Direcció General de Residus de la Conselleria de Medi Ambient, posant en coneixement d’aquestes dues administracions els següents fets:

1.- Que en aquests moments un nombre elevadíssim de camions transporten diàriament centenars de tones de residus de la construcció i demolició a una zona protegida de Formentor situada a uns centenars de metres de l’actual aparcament, anant cap al Far.

PUBLICITAT

2.- Que el material abocat és el derivat de la demolició de l’Hotel Formentor, teòricament en procés de reforma i ampliació però de fet de demolició integral.

3.- El lloc on se depositen i aboquen aquesta runa estan classificats com a sòl rústic protegit , amb la categoria d’Àrea Natural d’Especial Interès d’acord amb la Llei d’Espais Natural. A més a més està qualificat  com a Paratge Natural, d’acord amb la Llei de Conservació de les Illes Balears (LECO), així com  LIC ES5310093

Des del 2011 aquesta zona està declarada per la  UNESCO, Patrimoni de la Humanitat en la categoria de Paisatge Cultural, per la seva riquesa dels seus sistemes naturals  i pels seus elements culturals.

Davant aquests fets, Junts Avançam recorda que l’abocament i depòsit de runa a la zona denunciada ha de comptar amb autorització municipal, de la conselleria de Medi Ambient i del Consell Insular i  suposa, entre d’altres normes legals,  l’incompliment de

a) La Llei d’Urbanisme de les Illes Balears

b) La Llei d’Espais Naturals

c) Les Directrius d’Ordenació del Territori

d) La Llei de Conservació de la Naturalesa de les Illes Balears

e) El PORN de la Serra de Tramuntana

f) La Llei de Residus de les Illes Balears

Per tot això Junts Avançam reclama que per part de les administracions s’actuï per aturar aquesta activitat, així com per restaurar la zona feta malbé, independentment d’altres responsabilitats que se’n derivin.”

PUBLICITAT