JUNTS AVANÇAM CRITICA LA VOLUNTAT DEL BATLE DE COMPRAR CA N’ESCARRINXO AMB ELS INFORMES TÈCNICS I JURÍDICS DESFAVORABLES

410

El grup municipal de Junts Avançam critica, des de l’oposició, la voluntat del batle de tirar endavant la compra de ca n’Escarrintxo amb els informes tècnics i jurídics desfavorables.

Per això, a través d’un comunicat de premsa, defensa que estan “totalment d’acord que ca n’Escarrintxo és una finca que està prou justificada per a ser de titularitat municipal. Així i tot, no es de rebut que el batle hagi tirat cap endavant el procediment de compra amb un decret de batlia i no tenir en compte les objeccions d’intervenció i secretaria que l’adverteixen que no disposa d’una valoració tècnica que justifiqui el preu.

El batle que fa prop de tres anys que disposa d’una àmplia majoria absoluta, a dia d’avui encara no ha iniciat cap tràmit per a poder modificar els usos urbanístics de ca n’Escarrintxo i a dins l’expedient de compra tampoc no hi ha incorporat els informes prescriptius que justifiquin el preu de compra.

En paral·lel, l’Ajuntament ha iniciat un procediment participatiu que determina certs usos que requereixen d’una modificació urbanistica, que a dia d’avui no s’ha iniciat malgrat de disposar d’una majoria per a dur-la a terme.”

PUBLICITAT
PUBLICITAT