JOSEP MARQUET, CANDIDAT D’EL PI–PROPOSTA PER LES ILLES

186

– Quina motivació personal us ha empès a presentar-vos com a batle de Pollença?

Jo som polític vocacional. De petit, volia ser tres coses: director d’orquestra, entrenador de futbol o polític, però polític d’aquests que feien discursos per la tele. En temps de la transició, passava un guster de veure els debats amb en Suárez, en Carrillo, n’Herrero de Miñón…

Als 21 anys, vaig afiliar-me a Unió Mallorquina i, des d’aleshores ençà, he estat ficat en política. Per qüestions laborals i familiars, ho he anat ajornant i ajornant, fins ara que m’he dit o ara o mai.

PUBLICITAT

– Com valorau els membres de la vostra candidatura?

Estic molt content de la candidatura, hi ha un seixanta per cent de dones i, a més a més, hi ha gent jove, nova, i persones de tota la vida, persones que creuen amb el projecte. Per altra banda, pens que tenim una candidatura de persones preparades, amb titulacions…

– Quins són els tres punts més importants del vostre programa?

El primer és retornar a una política d’acords, rebaixar tensions i avançar cap a quina Pollença volem, quins plans de futur volem per al municipi i per això calen acords.
El segon és recuperar i ordenar els espais culturals i, sobretot, fa falta un espai en condicions per fer actes multitudinaris: és una mancança que té Pollença.

I tercer adaptar el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), que es va aprovar fa trenta anys, al Pla Territorial de Mallorca (PTM) i hi ha hagut intents i intents i mai no s’ha arribat a adaptar! Amb això vull dir que s’ha de posar ordre a l’àrea d’Urbanisme, s’han de donar eines perquè el departament d’Urbanisme sigui eficaç.

– A l’hora de fer pactes, quines són les línies vermelles que no estau disposats a creuar?

No tenim línies vermelles. Estam disposats a seure amb tothom, fins i tot amb els que no es volen asseure amb nosaltres.

També és cert que cal veure els resultats per saber què volen els pollencins.

– Amb qui pactaríeu i amb qui no?

A l’hora de pactar, hi ha dues coses importants: el programa que, personalment, pens que a nivell de poble, no és difícil de quadrar amb altres formacions, i el tarannà, la confiança i la forma de fer feina de les persones.

També he de reconèixer que no me molestaria fer feina des de l’oposició i arribar a acords puntuals, donar suport a iniciatives… amb uns o amb els altres.

– Per quina raó us haurien de votar a vosaltres i no als altres partits?

D’entrada he de dir que nosaltres sortim amb desavantatge, perquè duim dos anys i mig sense representació a l’Ajuntament i sense ajuda per part dels partits que sí que en tenen. De fet, només Junts Avançam es va brindar a presentar una moció antitransfuguisme en nom nostre i només Junts Avançam hi va votar a favor, cap dels altres partits hi va donar suport, cap ni un.

Per altra banda, volem rebaixar tensions, fer una política de no prejudicis, arribar a acords i fer un política conciliadora. Amb poques paraules, tornar centrar Pollença, recuperar aquest centre que sempre ha caracteritzat els pollencins, perquè ara tothom diu que és de centre, però llavors no fan polítiques de centre. A més, volem que l’Ajuntament torni funcionar i tenim l’equip de persones preparat per poder governar i tornar ser un poble de referència.

– Quants regidors creis que traureu?

Dos segurs i tenim bastants possibilitats de fer-ne tres, perquè crec que els altres es desinflaran una mica.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT