JOHN ANTHONY PARK, EL PINTOR QUE RETRATÀ LA POLLENÇA DELS ANYS 30

489

Són tants els artistes que han retratat Pollença que encara ara descobrim noves obres i nous autors que se sentiren meravellats pel llum d’aquesta terra. Si bé l’autor del qual parlarem a continuació no és desconegut al món de la pintura -les seves obres formen part de grans col·leccions-, sí que ho serà per bona part dels lectors de Punt Informatiu Pollença.

I és que tots hem vist i coneixem les obres de Santiago Rusiñol, Anglada Camarasa,Tito Cittadini, Dionís Bennassar i tants altres artistes citats als escrits i catàlegs que fan referència a la història de l’art d’aquest municipi. Però un artista que no surt a la majoria d’aquestes antologies i que va pintar Pollença en una època contemporània als pintors de l’escola pollencina, és John Anthony Park.

Fotografia de John Anthony Park

John Anthony Park és un pintor britànic nat a Preston l’any 1878. La seva obra està molt influenciada pels impressionistes francesos, i com manen els cànons d’aquest estil, tenia per costum pintar au plen air (a l’aire lliure), per poder captar així tots els matisos de la llum en un determinat moment. Són conegudes les seves pintures de vaixells al Port de Sant Ives, al sud del Regne Unit. Va exposar el seu paisatge i marines a la Reial Acadèmia, el Saló de París i a la Societat d’Artistes de Saint Ives. La seva obra forma part de les col·leccions públiques de Manchester Art Gallery, Salford Art Gallery i la Tate Modern.

John Anthony Park a Pollença

En un dels seus viatges a la recerca de nous paisatges a principis dels anys 30, visità Mallorca i més concretament passà per Pollença. Testimoni d’això són les tres pintures a l’oli que mostram a aquest article. Per una banda un esbòs i la pintura definitiva del Pont Romà i d’altre, un curiós paisatge urbà del qual en aquell moment eren les afores de Pollença.

PUBLICITAT

“Pollensa, Mallorcan Village” és el nom que figura als catàlegs d’aquesta pintura de 61 X 76,2 cm. L’obra es trobava a The Art Gallery, a St. Ives, fins que es va vendre en subhasta a un col·leccionista privat per 2.151 lliures (2.500 euros). D’entre totes les pintures que hi ha de Pollença la primera meitat del segle XX, aquesta difereix de les altres en el fet que no mostra cap paisatge natural, ni cap marina, ni cap monument… sinó que mostra el poble i les seves edificacions. Però no ho fa amb una intenció documental com altres viatjants d’aquell temps, si no que ho fa amb una intencionalitat estètica, igual que si retratàs el Cavall Bernat. A aquesta obra és mostra el poble de Pollença des d’un punt molt proper al lloc des d’on escrivim aquestes línies, a l’actual plaça de Ca les Munnares. S’hi pot veure perfectament el campanar de l’església parroquial, l’església de Monti-Sion i el Calvari.

Del Pont Romà de Pollença, Park va pintar primer aquest esbós del qual hem trobat a la xarxa el seu revers, on posa que es titula “Sketch for roman bridge” i que va ser exposat a la Royal Academy el 1939. A l’escrit també posa que el quadre prové del Museu Harris a Preston, que és precisament on es conserva en l’actualitat la pintura definitiva del Pont Romà.

A la pintura també es veu el pont de l’Horta, que va ser construït els anys 20 , així com la cuculla de Fartaritx i el puig Tomir que guaita per darrere.

Obres que transmeten una certa malenconia i que mostren un poble tranquil entre les muntanyes, allunyat de l’actual imatge que mostren els milers de fotografies que es pengen cada estiu a Instagram.

La pintura del Pont Romà de Harris es conserva al Harris Museum & Art Gallery a Preson
PUBLICITAT