JOAN CABRER EXPOSA SECUENCIA EXPANSIVA A LA MAIOR

106
Obra de Joan Cabrer que forma part de "Secuencia expansiva".

Ahir, diumenge 21 de març, a la Galeria Maior de Pollença, el pintor Joan Cabrer va inaugurar la mostra “Secuencia expansiva”.

Segons explica la Galeria Maior a la seva web, el títol d’aquesta exposició “es converteix, conscientment o inconscient, en tota una declaració d’intencions en entroncar amb el terme del camp expandit segellat als anys 70 per la crítica nordamericana Rosalind Krauss amb el qual feia referència al colapse teòric i pràctic que va patir la pintura i l’escultura. Més concretament, aquest terme es referix a aquesta fi de l’especificitat associada als mitjans tradicionals i a la seva progressiva substitució per una sèrie de pràctiques artístiques que afavorien la hibridació i la convergència entre disciplines”.

Sobre l’aplicació d’aquest concepte a la pintura, comenta que “es podria argumentar que des del darrer quart del segle XX la pintura ha demostrat tenir una extraordinària capacitat d’adaptació que bé li ha valgut la seva pròpia experiència. La seva sorprenent resilència i porositat li ha permès incorporar nous processos, materials i formes de producció així com molts altres relats i teories tracionalment aliens al mitjà.”

“És aquí on a nivell conceptual i plàstic l’obra de Joan Cabrer (Palma, 1983) entronca amb l’htereogeneïtat que caracteritza l’actual pintura contemporània. Partint de recursos pictòrics tècnics i formals molt consolidats, Cabrer desenvolupa una pràctica que incorpora elements visuals i teòrics relacionats amb el món digital. Allò sintètic, la plasticitat i la saturació dels colors dels que fa ús així com les referències al glitch informàtic ens duen instantànimaent a aquesta tècnica associada a l’univers digital. Aquí veiem com a través de l’abstracció Joan Cabrer negocia artísticament aquesta convergència cada vegada més accelerada entre la realitat i el regne virtual. En aquest sentit, no és coincidència que Joan Cabrer s’interessi també per l’espai públic i que a través del mural pugui dur a terme aquesta hibridació al món real concret de l’arquitectura i l’urbanisme.”

PUBLICITAT

“Si bé la seva paleta cromàtica ens empèny irremeiablement cap al terreny de la tecnologia més avançada, també és veritat que la fluïdesa que es desprèn dels seus traços insinua una connivència amb el món orgànic. És més, allò eteri i immaterial que es desprèn de la seva obra xoca amb la materialitat de la pròpia pintura que amb les seves textures i pròpies imperfeccions ancla l’espectador a la realiat física del present. D’aqueta forma l’obra de Joan Cabrer gravia entre pols oposats, la qual cosa ens duu precisament a haver de reflexionar sobre una realitat cada vegada més complexa en la qual la distinció entre allò real i allò digital es va erosionant.”

“A nivell formal veiem com les seves peces siguin una constant però que a la vegada s’obri a infinites formulacions; això és, per una part fons molt treballats que doten l’obra d’estructura i profunditat, i per altra traços lliures plens de vitalitat que atorguen a les seves composicions de gran dinamisme. A això s’ha d’afegir l’ús puntual de motius més bé plans i geomètrics que, essent molt recorrerents en sèries anteriors, coexisteixen i enriqueixen aquest univers plàstic ple de possibilitats i en contínua expansió.”

PUBLICITAT
PUBLICITAT