INICIADES LES TASQUES DE NETEJA D’ALGUNS TRAMS DE TORRENTS URBANS

114

L’ajuntament de Pollença va informar ahir que havien iniciat les tasques de neteja d’alguns trams torrents urbans del municipi. Per ser precisos, es farà la neteja de 285 metres lineals del torrent de can Singala, 350 metres lineals del torrent de Bóquer i uns 300 metres lineals del torrent del Pinaret i Gotmar tots al Moll. De Pollença, només en netejaran 150 metres lineals del torrent de Sant Jordi a l’alçada del Pont Romà.

En total, l’equip de govern destinarà 9.000 euros a «la retirada de residus formats majoritàriament per matèria vegetal. A més, la neteja es durà a terme a través de mitjans manuals, excepte al torrent del Pinaret i Gotmar que serà necessari utilitzar mitjans mecànics», especifiquen en una nota de premsa.

Tot pregat s’emmarca en el Pla de neteja de torrents als trams urbans del terme municipal amb l’objectiu d’evitar inundacions durant l’època de pluges.

És més, «ha sol·licitat a la Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient i Territori que es duguin a terme les tasques de neteja de la xarxa de torrents del municipi de Pollença que estan fora de la zona urbana i són de la seva competència, la qual cosa no es fa des de 2018 i pot provocar problemes en cas d’haver-hi fortes pluges», apunta el mateix Ajuntament.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT