HERINHOR, EL MÚSIC DE BÓCCHORIS

La llegenda del music Herinor, contada per Miquel Bota Totxo.