LA FOTO MISTERIOSA I ELS EXVOTS DEL PUIG DE POLLENÇA

326

La resposta a la “Foto Misteriosa XII” era la sala dels exvots al monestir del Puig de Pollença. Aquesta sala sempre està oberta i la pot visitar tothom, es troba a mà esquerra abans de baixar les escales que van refetor. Els exvots són objectes que s’oferien a la mare de Deu del Puig en compliment d’un vot o promesa, o com acció de gràcies per algun benefici rebut. Aquestes ofrenes poden ser pintures, escultures, mobles, retaules i objectes de la vida quotidiana. Se’n conserven des del segle XVI fins pràcticament a l’actualitat. Un exemple actual són les restes d’un bot salvavides que varen pujar els supervivents d’un accident aeri ocorregut a la badia de Pollença l’any 1955 (les restes d’aquest bot en l’actualitat estan desaparegudes).

El cas que ens ocupa és el detall d’una pintura sobre tela que representa la mare de Deu i el bon Jesus a sobre del Puig i la badia de Pollença. No en sabem la data ni l’autor, però té una iconografia molt peculiar. Per una banda pels angelets que estan als peus de la verge i que representen la immaculada concepció; més abaix la badia amb les talaies d’Albercuix i la Victòria; a la mar es veu una espècia de tempesta o guerra entre vaixells; a la mà del bon Jesús hi ha una cadernera que presagia la passió i mort a la creu; i la mà de la verge i tres lliris, que representen la virginitat.

PUBLICITAT

Un exvot molt curiós, però que es troba al passadís és un petit retaule que us reproduïm a continuació. Representa un enfrontament armat entre dos grups de contendents que disparen llurs armes de foc, en clara al·lusió a un episodi de la guerra privada que afectà Pollença durant bona part del XVII.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT