FESTA A CA LES MONGES DELS SAGRATS CORS, 1933

Identificades totes les nines de la fotografia.

Quan feia dotze anys que les monges dels Sagrats Cors eren a Pollença, ja organitzaven activitats lúdiques vinculades a la tasca formativa de les nines pollencines.