FESTA A CA LES MONGES DELS SAGRATS CORS, 1933

1153
Fotografia cedida per Juan Mora Oliver.

Juan Mora Oliver apunta que la “germana petita de ma mare, Juanita Oliver Cerdà, li ha identificat totes les nines que surten a la fotografia. Són:

  1. Magdalena Suau, mare de Tomeu Vilanova     
  2. Margalida Oliver Cerdà de Can Recó 
  3. La mare de Miquel Alzamora   
  4. La filla d’un Guàrdia Civil   
  5. Margalida Cifre Solivelles de Ca l’Escolà 
  6. Margalida de Can Xineta     
  7. Joana Cerdà Llobera de Can Cusset   
  8. Aina Bou   
  9. Na Llobereta  

Aquest 2021 fa cent anys que les monges dels Sagrats Cors s’establiren a Pollença i, entre altres tasques que han duit a terme, és de destacar la formació de diverses generacions de pollencines.

En aquest cas, la fotografia està datada al 1933, quan feia dotze anys que les germanes dels Sagrats Cors es dedicaven a la comunitat pollencina, i correspon a “una festa a ca les monges dels Sagrats Cors”, sense determinar si era Nadal, final de curs o la popular festa dels Sagrats Cors.

Tan se val, fos quan fos, era una d’aquelles activitats escolars que es plantegen com a un joc i, per això, trenca amb la monotonia de les classes diàries.

PUBLICITAT

Les nines van vestides com a de pastoretes, pastoretes pageses unes i pastoretes aldeanes les altres. Llavors hi ha una nina vestida de blanc amb una corona damunt el cap que molt possiblement representa la Mare de Déu i un altra vestida d’obscur amb una aureola rere el cap, que molt probablement fa de Sant Josep. Més enllà d’aquestes dues figures envoltades de pastoretes, és curiós que la més petita de totes duu com un follet en les mans, un objecte que poc té a veure amb la cultura més propera com és el cas de la filosa que duu l’al·lota situada a la dreta de Sant Josep.

Entre les al·lotes que surten a la fotografia, només s’ha pogut identificar Margalida Oliver Cerdà, la pastora més alta, devora un pastora més baixeta i la Mare de Déu. De fet, qui ens ha facilitat la fotografia és el seu fill Juan Oliver Mora.

Per altra banda, de les dues al·lotetes assegudes al terra, la de l’esquerra és Aina Bou Villalonga, de Can Bou.

Si coneixeu altres al·lotes que surten i ens ho voleu dir, afegirem el seu nom. Moltes gràcies per avançat.

PUBLICITAT