FALTEN ALGUNS PETITS GRANS PERSONATGES PER A LA PROCESSÓ DE LA PATRONA

1155
Joan Albis, Ignasi Cànaves i Joan Simonet per la Patrona de 1945. Foto Joan Albis.

Després del sorteig que se celebrà el 19 de maig per elegir quins infants representaran els grans personatges de la història de Pollença a la processó de la Patrona, encara falten alguns representants del món eclesiàstic i també alguns membres de l’Ajuntament, tant senyors com pagesos.
Del sorteig del passat 19 de maig, en sortiren elegits Maria Fiol com a Mare de Déu dels Àngels, i els cosinets Antoni i Miquel Nadal com a angelets. Biel Bisanyes serà l’heroi pollencí Joan Mas, mentre que Joan Martí farà del poeta i canonge Miquel Costa i Llobera. El capellanet d’honor serà Francesc Damià Bota. Per la seva banda, Daniel Nadal serà l’Abanderat i Tomeu Buades, Jeroni Crespí, Xavier Nadal i Joan Coves, de l’Ajuntament Vella. Tot i amb això és possible que es produeixen canvis dins els representants d’homes.
Pel que fa a les nines, tots els personatges femenins estan coberts. A més de la Mare de Déus dels Àngels, cal apuntar que Marina Cerdà Plomer serà Sor Elisabet Cifre de Colonya i Maria dels Àngels Amer, la Mare Alberta, mentre que Maria Cerdà, Aina Campomar i Paula Sans seran les Dones de Can Sales.
Si algun nin vol representar alguns dels personatges que surten a la processó de la Patrona, es pot posar en contacte amb les organitzadores o bé amb les germanes dels Sagrats Cors, a través dels número de telèfon 971530667. És més també es poden presentar al carreró del Vent, el proper 21 de juliol, entre les 19 i les 20 hores, ja que aquests dia donaran els vestits dels personatges.
Aquest és costum de representar els grans personatges de la història de Pollença el dia de la Patrona ve d’enrere, en prova d’això, avui refrescam una fotografia de tres nins que l’any 1945 donaren vida a Miquel Costa i LLobera, i també als bisbes Desbach i Cànaves.

Tres petits grans personatges

Tres petits grans personatges són aquests infants que, per la Patrona de l’any 1945, acompanyaren la imatge de la Mare de Déu dels Àngels que cada any es treu en processó.
Els tres nins són Joan Albis, al centre, i dos veïnadets, Ignasi Salas “Sergent” i Joan Simonet “de can Pelut”, que ell mateix escollí, perquè l’acompanyassin en tan digna representació. I és que, degudament vestits i ornamentats, donaven vida al canonge i poeta Miquel Costa i Llobera i als bisbes Joan Baptista Desbach i Jaume Cànaves. Tres pollencins il·lustres, tres homes que, en la seva època, destacaren, en aquest cas, dins la jerarquia eclesiàstica.
Per aleshores, no se sortejaven els personatges entre els infants candidats, sinó que el clergat local escollia els nins i les nines per a cada paper concret. Són dos sistemes d’elecció diferents, no n’hi ha un de millor que l’altre, ni tan sols es pot dir que un sigui pitjor que l’altre. Més aviat són els temps que han canviat i allò que abans va ser una processó solemne a la qual desfilaven tots els principals personatges de la història de Pollença representats per infants; ara ha perdut aquella pàtina d’esplendor com pertoca en un dia de festa gran, com és la Patrona per als pollencins. No debades, aquest 2009 més que mai, vàrem trobar a faltar molts d’aquests petits grans personatges que singularitzen la processó de la Patrona de Pollença.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT