ESTERILITZAR MOIXOS DOMÈSTICS EVITARIA L’ABANDONAMENT

El control de les colònies de moixos passa per la castració.