Estat de les aigües de la Badia de Pollença: paràmetres bio-físico-químics

538

Alumnat de Tècniques Experimentals de B1A – IES Guillem Cifre de Colonya

El passat 12 de maig es va celebrar el congrés “SeCosta”, organitzat per l’Institut Oceanogràfic amb col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears, en el qual varen assistir més de 170 alumnes de 10 centres de secundària de les Illes Balears. Per participar-hi s’havia de fer una recerca de camp sobre un lloc relacionat amb la mar, extreure resultats i després exposar-los davant tots els altres participants.

L’alumnat de primer de Batxillerat de l’IES Guillem Cifre de Colonya, que cursen l’assignatura de Tècniques Experimentals, va decidir participar en aquest congrés fent un estudi de l’estat de les aigües de la badia de Pollença, analitzant alguns paràmetres bio-físico-químics en diferents punts de la badia.

Es van fer mostrejos a diferents punts de la Badia (el port, enmig de la badia, la zona de desembocadura del torrent de Sant Jordi i la Gola) que posteriorment es van analitzar a l’aula de la mar del Reial Club Nàutic i al laboratori de l’institut.

PUBLICITAT

La recollida de mostres es va dur a terme amb la col·laboració de “Lanchas la Gaviota” que va proporcionar la barca i la tripulació perquè l’alumnat pogués fer un treball de camp ràpid i eficaçment.

Equipats amb termòmetres i discs de Sechhi, es va mesurar la temperatura superficial i ambiental, i la claredat de l’aigua. Amb l’ajuda de xarxes i de pots de mostreig es va recollir l’aigua per a les posteriors analítiques: el nombre i la diversitat de plàncton, la presència de microplàstics, els bioindicadors i alguns paràmetres químics i físics de l’aigua.

Amb les dades recollides de la temperatura, juntament amb altres dades facilitades per l’institut Oceanogràfic, es va deduir que la temperatura superficial de l’aigua de la mar ha anat augmentant els darrers anys a conseqüència de l’escalfament global. A més, segons l’estació de l’any es poden observar termoclines, que és quan l’aigua en profunditat té una temperatura molt diferent de la superficial. Aquest fet provoca que hi hagi dues masses d’aigua diferenciades i dificulta l’intercanvi de gasos entre les dues masses i l’oxigen no pot arribar a les capes inferiors, fet que dificulta la vida. Això, de moment, només passa a l’estiu, quan ve l’hivern, la termoclina desapareix i l’intercanvi de gasos es pot donar amb normalitat.

Respecte als resultats obtinguts amb el disc de Sechhi, es pot concloure que la claredat de l’aigua de la badia és gran; i tenint en compte que la profunditat màxima de la badia és d’uns 50 m, es pot assegurar que la llum del Sol arriba a totes les capes i per tant, les plantes poden fer la fotosíntesi correctament.

També es va analitzar el color, l’olor i la terbolesa de les aigües; i s’han obtingut resultats d’alguns paràmetres químics com els nitrats, els nitrits, l’alcalinitat, els carbonats, el pH i la duresa. Analitzant els resultats obtinguts es pot dir que on s’han vist més anomalies ha estat en els dos punts més propers a la costa (desembocadura de torrent i la Gola).

Amb l’ajuda de les xarxes de mostreig que es van arrossegar mentres la barca feia el seu recorregut, es van obtenir mostres de plàncton i de microplàstics. Observant les mostres amb microscopis i lupes, es van veure la presència de diferents espècies de plàncton i alguns microplàstics que a simple vista no es poden veure, però que, malauradament, són presents a la mar i poden ser incorporats a la cadena tròfica d’alguns peixos.

Gràcies a Bernat Morro, educador mediambiental del Reial Club Nàutic del Port de Pollença, vàrem poder aconseguir de manera autoritzada, mostres de Posidònia. Aquestes mostres es van observar amb microscopis i es va detectar la presència de bioindicadors, alguns d’ells, recollits a la part central de la badia, indicadors d’aigües en bones condicions, es contraposaven amb algun anèl·lid trobat a la zona propera de la desembocadura i que indicava contaminació.

En resum, segons els estudis realitzats, l’alumnat ha arribat a la conclusió que l’aigua de gran part de la badia està en bon estat, però hi ha zones com a prop de la desembocadura del torrent o a la Gola que l’aigua no està en les millors condicions.

La participació en aquest congrés ha estat una motivació i una experiència molt gratificant per a l’alumnat, ja que ha vist un bon resultat de la feina feta, s’han adonat de la importància de tenir un bon equip de feina i donar-se suport entre ells, i a més, els ha donat l’oportunitat de conèixer gent d’altres instituts de les illes.

Després de la seva participació en el congrés “SeCosta”, l’alumnat ha continuat la seva tasca fent una campanya de divulgació i conscienciació, redactant un article científic per la UIB, fent una intervenció a la Ràdio Pollença i escrivint un article al diari local.

PUBLICITAT