ES RENOVA LA CONCESSIÓ DEL BAR DEL FAR DE FORMENTOR

242

L’APB (Autoritat Portuaria de Balears), òrgan que depèn del Govern d’Espanya, ha resolt els concursos per explotar turísticament els serveis de tres fars de les Balears, entre el qual s’hi troba el de Formentor. Més concretament i segons el plec de condicions del concurs l’autorització és Més concretament s’han donat permisos per a la prestació de serveis de bar-cafeteria-restaurant.

Bases del concurs públic d’explotació del far de Formentor

La concessió ha estat donada per tres anys a l’empresa Colaboradora Hostalera Uno, amb seu a Palma, que explota la cafeteria del Far de Formentor des de l’any 2006. L’APB ha atorgat una autorització d’ocupació temporal de diverses dependències que s’usaran com a magatzem o garatge. En total 636,5 m2, dels quals 103,8 m2 són de terrassa.

Planol extret de les bases del concurs públic

Crida l’atenció que el preu de sortida de la licitació va ser ser de 32.153 euros anuals, però l’empresa adjudicatària ha ofert una millora anual de 110.000 euros, la qual cosa indica el volum de negoci del local i l’elevat nombre de turistes que visiten anualment el Far de Formentor.

PUBLICITAT

Cal dir que les ofertes per a l’explotació del bar es presentaren abans de fer-se públic que les restriccions d’accés al bar s’allargarien la temporada 2022 fins a les 22:30 hores, com informàrem aquesta setmana a puntinformatiu.cat.

Nota de premsa de Ports de les Balears

PUBLICITAT