ES FACILITA EL PROCÉS PER DEMANAR LES SUBVENCIONS DEL CONSORCI DE LA SERRA DE TRAMUNTANA

312

Enguany les subvencions del Consorci de la Serra de Tramuntana del Consell de Mallorca arribaran al milió d’euros i s’agilitzarà molt la seva tramitació. Les ajudes s’adrecen a particulars, empreses agrícoles i ajuntaments de la Serra i es publicarà aquesta setmana en el BOIB. Cada particular o empresa podrà demanar una subvenció per un o dos projectes, la suma dels quals pot ascendir a 10.000. Els projectes per als quals es poden demanar les ajudes poden ser per a la recuperació d’elements etnològics, com marges o sistemes de reguiu, per plantacions d’olivars o per la recuperació i neteja d’àrees forestals.

Els ajuntaments poden presentar dos projectes entre les diferents categories: la recuperació d’elements etnològics, que té com a límit subvencionable els 15.000 euros; la recuperació d’elements arquitectònics i la d’espais forestals, amb un màxim de 30.000 euros per a cada categoria. A més els ajuntaments poden sol·licitar un projecte més per la neteja d’espais naturals pel qual poden rebre un màxim de 40.000 euros.

A més, enguany serà molt més àgil el procés de sol·licitar i rebre les ajudes, ja que per primera vegada, s’elimina la concurrència competitiva, la qual cosa permetrà que es pugui resoldre en pocs dies, en funció de l’ordre d’arribada de les sol·licituds. El termini de presentació de les sol·licituts és de tres mesos.

La partida d’aquestes ajudes de l’any anterior va ser de 740.000 euros. Enguany, l’import arriba pràcticament al milió d’euros, ja que, a més dels 790.000 de la convocatòria ordinària, s’han d’incloure els 180.000 euros que s’han avançat per pal·liar els efectes del cap de fibló, que ja estan en procés d’adjudicació.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT