ENTRE EL CEL I EL ROSA, BREU VOCABULARI SOBRE LA IDENTITAT DE GÈNERE

242

Entre el cel i el rosa, hi ha tota una gamma de colors i de matisos. Dir-los pel seu nom, és una manera de conèixer-los i d’entendre’ls. Aquests matisos també existeixen entre les persones i posar-los nom forma part de la seva normalització en una societat diversa integrada per individus singulars.

El 28 de juny és el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI, sigles que responen a diferents tipus d’identitats tals com lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i intersexuals, cinc termes sobres els quals intentarem donar una definició aproximada, tot sabent que hi ha matisos que se’ns escapen.

Abans, però, cal fer notar que una cosa és el sexe i una altra, el gènere. El sexe és una qüestió biològica que s’assigna en el moment del naixement, a partir d’uns trets físics. En aquest sentit, hi ha persones de sexe femení, de sexe masculí i intersexual.

El gènere, en canvi, respon a una construcció sociocultural de normes, comportaments i rols que, a més a més, canvia amb el temps i la societat.

PUBLICITAT
TOT MARCO digital

La primera entrada d’aquest vocabulari imperfecte és:

Intersexual: persona que neix amb característiques sexuals (òrgans sexuals interns i externs, sistemes reproductius, nivells hormonals i cromosomes sexuals) dels dos sexes. Les persones intersexuals neixen amb caràcters sexuals que no corresponen al concepte binari de cos femení i cos masculí. Vulgarment se’ls ha anomenat hermafrodites i, sovint, són sotmeses a intervencions quirúrgiques per “normalitzar-les”.

Cisgènere o cis: persona que coincideix exactament amb la identitat de gènere amb el sexe de naixement.

Transexual o trans: persona que s’identifica amb un gènere que no concorda amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques. En aquest sentit, és interessant no confondre la transexualitat amb la disfòria de gènere, un diagnòstic mèdic que l’Estat espanyol exigeix ​​com a requisit per canviar el nom i el sexe del DNI, i que la Llei Trans vol modificar.

  • Transició de gènere: procés que segueixen les persones que es volen alinear amb la seva identitat de gènere (explicar-ho als familiars o amics, canviar-se el nom i els pronoms, actualitzar la documentació legal, passar per intervencions mèdiques, etc.)
  • Transgènere: es refereix a les persones que no es veuen acceptades amb el sexe biològic amb què neixen, però no necessàriament precisen una transformació.
  • Transvestits: persones que volen vestir la roba associada socialment a l’altre gènere, però no canvien el seu gènere biològic ni s’han de sentir com a persones de l’altre gènere.

Heterosexual: persona que sent atracció física i/o emocional cap a persones del sexe oposat.

Homosexual: persona que sent atracció física i/o emocional cap a persones del mateix sexe. En el cas d’homes que senten atracció per altres homes es parla de gais i en el cas de dones que senten atracció per altres dones, de lesbianes.

Bisexual: persones de senten atracció física i/o emocional cap a altres persones de tots dos sexes. Aquesta definició, però, mereix una explicació més acurada.

D’entrada, s’ha d’explicar que la paraula bisexual deriva del llatí i està formada per un prefix “bi-” que significa “dos”, un substantiu “sexus”, que es tradueix com a “sexe” i un sufix “-al”, que vol dir “realtiu a”.

El fet de sentir-se atreta pels dos sexes, no vol dir que aquesta persona senti la mateixa atracció pels dos sexes. No debades, hi ha múltiples identitats de gènere dins la bisexualitat com:

  • Pansexual: persona que sent interès sexual per qualsevol ésser humà més enllà del seu gènere o de la seva identitat. De fet, rebutgen la concepció de sexe binari home-dona. És més, el terme pansexual està format a partir del prefix grec “Pan” que significa “tots”, o sigui que senten atracció sense importar el gènere.
  • Continu sexual: persona que pot experimentar diferents graus d’heterosexualitat o homosexualitat, i fins i tot canviar les seves preferències amb el temps.

No-binari o genderqueer: persona amb una identitat de gènere que se situa fora de la classificació binària home/dona. Entre les persones no bi-nàries hi ha:

  • Àgèneres o de gènere neutre: aquelles que no s’identifiquen amb cap gènere específic.
  • Bigèneres: aquelles que s’identifiquen amb tots dos gèneres alhora o amb una combinació de tots dos gèneres.
  • Gènere fluid: aquelles que tenen una identitat inclassificable o canviant segons el moment.

Asexual: persona que no sent interès o atracció sexual, independentment del gènere en què s’identifica.

Demisexual: persona que han d’establir un fort vincle emocional abans de sentir atracció sexual amb aquesta persona.

Sapiosexual: persona que només sent atracció sexual i desig per la intel·ligència o per les qualitats morals duna persona.

Què és la Q+, que darrerament s’afegeix a les sigles LGTBI?

Amb la voluntat d’incloure el màxim d’identitats de gènere, a les sigles LGTBI, hi ha qui hi afegeix Q+. La Q és de “Queers”, persones que creuen que la concepció del sexe és social, motiu pel qual no subscriu la divisió binària tradicional dels gèneres i rebutja d’identificar-se amb un home o amb una dona o amb una orientació sexual específica.

Inicialment, la forma anglesa queer s’usava de manera despectiva per fer referencia als homosexuals. De fet, el terme es pot traduir al català per “estrany” o “anòmal”. Amb el temps, els mateixos grups de defensa dels homosexuals l’adoptaren amb la intenció de denunciar el tractament ofensiu que rebien i, alhora, d’esborrar el matís negatiu del mot. Actualment queer ha eixamplat el significat i no s’aplica únicament als homosexuals, sinó a les persones amb conductes o identitats diferents de les propugnades des del model heteronormatiu.

El símbol de suma (+) vol representar qualsevol altra minoria que no se senti suficientment representat amb les sigles.

PUBLICITAT