ENDERROQUEN LA CASA DE L’HORT DEL CAMÍ DEL PUIG

Al solar de can Bach, s’hi vol construir l’estació d’autobusos i un punt d’aportació de residus, així com també deixar lloc per aparcament.
De moment, s’ha enderrocat la casa de l’Hort del camí del Puig.