ENDERROQUEN LA CASA DE L’HORT DEL CAMÍ DEL PUIG

529
Foto: Ajuntament de Pollença.

L’ajuntament de Pollença ha començant la rehabilitació del solar de can Bach, enderrocant la casa de l’Hort del camí del Puig. La intenció final de l’equip de govern és ubicar en aquest solar l’estació d’autobusos i també un punt d’aportació de residus.

Des de l’Ajuntament, expliquen que “aquesta casa, en estat completament ruïnós, estava situada a la zona de servitud de Carreteres i a causa del seu mal estat, tal com han confirmat els tècnics municipals, era impossible la seva rehabilitació”.

L’Ajuntament s’excusa en què l’enderrocament s’ha fet “per evitar perills d’esfondrament”. Ara bé, també expliquen que s’ha indultat la sínia “que es netejarà”, perquè “la intenció de l’equip municipal és rehabilitar-la”.

El solar de l’Hort del camí del Puig es va comprar durant la passada legislatura per 510.000 euros procedents del romanent de tresoreria dels pressupostos de 2017. El solar complet té 7.872 metres quadrats i, encara que bona part del terreny està qualificat com a rústic al Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), una part està marcada com a urbana.

PUBLICITAT

La idea de l’anterior equip de govern ja era mantenir el solar com a aparcament (pel qual fins aleshores havien pagat 12.000 euros anuals) i construir-hi un punt d’aportació de residus, entre altres.

Condicionar els accessos

Enderrocada la casa, “l’objectiu, ara, és condicionar un accés al solar de can Bach per a vianants que garanteixi la seguretat de tots els visitants que pugen al Puig de Maria”.

Tot plegat suposarà una inversió de 260.000 euros en les obres de reforma d’aquest camí.

Una vegada estigui fet l’accés per a vianants, la idea és fer un accés per a vehicles.

En un futur, l’equip de govern apunta que, a més d’aparcament, s’hi vol traslladar l’estació d’autobusos i fer-hi un punt d’aportació de residus seguint el Pla Director Sectorial de Residus de Pollença. Per això, el consistori ja ha demanat la col·laboració de les institucions pertinents com la Direcció Insular de Carreteres del Consell de Mallorca.

Tot plegat, queda molt enrere la proposta electoral de construir de l’actual equip de govern per construir el nou Centre de Salut en aquest solar de can Bach.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT