EN JOAN DE MÍNER

Coneixeu la terrible història d’assassinats d’en Joan de Miner?