ELS RAMADERS POLLENCINS TEMEN QUE LA LLENGUA BLAVA S’HAGI ESTÈS ALS RAMATS D’OVELLES DEL MUNICIPI

La malaltia de la llengua blava no suposa cap perill per al consumidor, però els efectes per als ramaders poden ser importants.