ELS POLLENCINS HO TENEN MÉS DIFÍCIL PER ACCEDIR A LES AJUDES COVID-19

529

Els pollencins ho tenen més difícil per accedir les ajudes covid-19 que els ciutadans d’altres municipis que també es beneficien del Fons Mixt creat per pal·liar la crisi, amb participació a parts iguals dels ajuntaments, el Govern de les illes Balears i el Consell de Mallorca. I és que, mentre a Pollença “seran objecte d’aquesta subvenció totes les empreses [pollencines] (…) que l’import net anual de 2020 hagi tingut una caiguda en la facturació igual o superior al 50 per cent en comparació amb l’exercici 2019” tal com diu la nota de premsa emesa pel mateix Ajuntament, a Manacor poden optar a les ajudes aquells establiments que poden demostrar que han ingressat, almenys, un 30 per cent manco respecte a l’activitat del 2019. Més enllà de Manacor, però, a altres municipis mallorquins com Alcúdia, la Pobla, Muro, Capdepera o Palma, el percentatge és encara més baix: un 20 per cent.

És més, el Govern de les illes Balears, que disposa d’una línia d’ajuda similar i que poden sol·licitar també els negocis pollencins, requereix una caiguda del 30 per cent de la facturació.

Demanat sobre la raó d’aquesta diferència percentual al delegat de Comerç, Miquel Llobeta, ha assegurat que si “varen posar el 50 per cent menys de recaptació que el 2019, és per arribar a les empreses més necessitades, ja que les altres es varen poder defensar una mica millor”.

Per la seva banda, la presidenta de l’associació de comerciants Emprèn Pollença, Dolors Domínguez, ha mostrat el seu descontent amb l’Ajuntament. De fet, no ha volgut fer declaracions sobre aquest tema, perquè “tan sols no ens han demanat opinió, quan es pot dir que va ser iniciativa nostra que ho tramitassin directament a l’Ajuntament, creient que les ajudes arribarien a un nombre més elevat de comerços. No ens tengut en compte per elaborar les bases ni tan sols ens han mostrat un esborrany”.

PUBLICITAT

Sigui com sigui aquest dilluns, l’ajuntament de Pollença celebrarà un Ple extraordinari durant el qual, entre altres, s’aprovarà la regulació d’ajudes econòmiques per reactivar l’activitat econòmica en el municipi, a causa de la crisi provocada per la covid-19.

Segons la nota de premsa enviada, “l’ajuntament de Pollença destinarà 440.000 euros a pal·liar les conseqüències de la covid-19”. Com s’ha dit, aquesta ajuda prové del Fons Mitx entre el Govern de les illes Balears, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Pollença, “per al qual cada organisme ha destinat 146.594’27 euros, el que representa un total de 439.782,81 euros”.

Com s’ha dit, “Seran objecte d’aquesta subvenció totes les empreses que tenguin la residència fiscal o desenvolupin la seva activitat comercial en el municipi de Pollença i que l’import net anual de 2020 hagi tingut una caiguda en la facturació igual o superior al 50% en comparació amb l’exercici 2019, entre d’altres requeriments”.

A més a més, aquesta línia d’ajuts directes és “per a petites empreses, de menys de deu treballadors, i per a autònoms. Per a aquestes ajudes es destinaran al voltant de 400.000 euros del Fons Mixt i es gestionaran directament des de l’Ajuntament de Pollença. Les ajudes es repartiran en funció del nombre de treballadors i oscil·laran entre 1.400 i 3.000 euros”. 

“Un cop publicada la convocatòria al BOIB hi haurà un termini de deu dies naturals per presentar la documentació que es podrà enviar a través del registre digital o bé de forma presencial a les oficines de l’Ajuntament”.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT