Els nostres noms de lloc: TOPÒNIMS AMB LA PARTÍCULA “SON“

520
Son Marc. Foto: GEM.

Juan M. Torres Velasco / jmtorres953@msn.com

Segons la Gran Enciclopèdia de Mallorca (GEM) SON és una partícula denotativa de propietat que, seguida d’un nom personal. Forma un topònim indicador, generalment, d’una possessió o finca rústica. Resulta de l’aglutinació de l’expressió ‘ço d’en’ o ‘el d’en’.

Era molt comú fins mitjans segle XVII, on resta l’antropònim original, malgrat la mobilitat dels noms dels propietaris. Al mapa del cardenal Despuig (1785) el mot “Son” introdueix la majoria de les possessions, però ja començam a veure la substitució progressiva de la partícula “Son” per “Can”, contracció de “casa d’En”.

A Pollença encara es conserven alguns topònims de propietats rústiques amb aquest prefix, com ara Son Grua, Son Brull, So n’Ali, Son Marc, Son Tut, i Son Vila de Binimaimó.

PUBLICITAT
TOT MARCO digital

No entraré en detalls sobre la ubicació, història o etimologia d’aquestes possessions, però sí farem cinc cèntims d’altres noms que apareixen als documents consultats, la majoria d’ells perduts en el temps.

Son Grua. Foto: GEM.

Els hem classificats per zones administratives de Pollença dels segles XIX i XX, per orde alfabètic, i afegint entre parèntesis l’any de la primera data de la que tenim constància.

1ª Zona, de la Vall d’en Marc:

Son Cantí (1621, Son Soliveres (1585), Son Toro (1585).

A la zona 2ª Vall de Ternelles i a la zona 3ª Vall de Sant Vicenç, no hem trobat cap topònim històric amb “Son”.

4ª Zona, de la Vall de Bóquer:

So n’Amorós (1515), Son Cifre (1571), Son Rebust (1515), Son Teulada (1584).

5ª Zona, de Castelló i Santuïri:

Son Àngel (1687), So n’Abellona (1515), Son Bargo (1657), So na Bennàsser (1484), Son Bernardí (1515), Son Bolitxa (1584), So n’Escandeu (1657), So n’Escata (1657).

6ª Zona, de Cuixac:

Son Fonoll (1567), Son Fuster (1677), Son Malonda (1584), Son Músic (1687), Son Sastre (1657), Son Teulada (1584).

A la zona 7ª, de l’Horta tampoc hem documentat cap topònim amb la partícula “Son”.

8ª Zona, de Garroverar i Costers:

So n’Alegre (1955), Son Bonfay (1470), Son Marget (1584), So na Riera (1584).

9ª Zona, de Colonya:

So n’Alias (1584), So n’Arguimbau (1584), Son Campomar (1584), Son Canyeto (1657), Son Cifre (1628), Son Company (1584), Son Jeroni (1657), Son Papà (1657), Son Rossinyol (1584), Son Sabado (1584).

10ª Zona, Vall d’Eixartell:

Son Manamans (1726), Son Massa (1470).

11ª Zona, de Can Pelotà i Marina:

So n’Alegre (1883) o Son Rotger (1865), Son Cambux o Son Bertran (1569), So na Mussa (1470).

12ª Zona, de Mastaguera i Morells:

So n’Agata o So na Gata (1651), Son Lliteres (1584), Son Pasqualet (1657), Son Pere Martí (1669), Son Roca (1402), Son Salià (1470), Son Salom (1657), Son Tomeu.

Tanmateix hi ha aquest tipus de topònims del que desconeixem la ubicació dels mateixos, com ara Son Birimbori (1742), Son Collaret (1641), Son Costa (1625), So na Ginestra (1584), Son Güells, Son Llorenç (1547), Son Negrina (1647), Son Riera (1677), Son Sales Quint (1634) Son Tomeuet (1630).

I encara que no els podem classificar com a noms de possessions o finques, actualment veiem altres topònims que porten aquesta partícula, entre d’ells So n’Aliet (sementer de Lassarell), Son Cap de Bou (sementer de Navarra), Son Malondra (sementer de can Fava), o So n’Inglada (coll a la península de Formentor).

PUBLICITAT