Els nostres noms de lloc: POUS, SÍNIES, CISTERNES I FONTS (I)

L’investigador Juan M. Torres Velasco fa un llistat amb els Pous que hi havia documentats a Pollença el 1829.