Els nostres noms de lloc: POUS, SÍNIES, CISTERNES I FONTS (I)

433
Fotografia de mitjan segle XX on es veu el coll del pou del claustre del Convent de Sant Domingo. Les persones que surten són Tomeu Villalonga i María Cabanellas de Can Tereu

Juan M. Torres Velasco – jmtorres953@msn.com

L’escassetat de pluges fan d’aquest 2021 un any sec. Cert que els mesos que vendran solen dur pluges. Veurem com va. En qualsevol cas, a Pollença, la preocupació per la qüestió de les aigües ja ve d’antic, com ho demostra el següent document que l’ajuntament de Pollença va remetre l’any 1879 a les Autoritats Provincials, en contesta a un interrogatori que va enviar el Senyor Enginyer en Cap d’Obres Públiques, demanant informació sobre diferents aspectes relacionats amb l’aigua en el municipi, i per aquest motiu se relacionen els 192 pous, 52 sínies, 27 cisternes i 66 fonts que hi havia en aquells moments.

Crec que és un document que pot tenir un cert interès, per la qual cosa he copiat els topònims literalment, i així tenim el llistat de POUS següent: “Can Axartéll (2), Navarra, Can Rotger (2) Son Vila, L’Arbosár (2), Can Feliu, Can Pelát, Can Gatulas, Can Toni Pau, Can Puig, Cana Madalenoya, Marineta, Can Vidalet, Malagarba, Mastaguera, Can Cuyarasa, Can Dengue, Morell, Can Estern, Can March, Can Polotá, Els Rafals, Can Muscarolas, el Pontarró, Coster d’en Reig, Cana Copeya, Coster d’en Voleta, Can Demana, Coster d’el Sastre, Can Porquér, Can Vola, Can Muscarolas, Can Guilló de Putxa, Can Guilló de Mostatxo, Can Lloberina, Can Perdiu (fort), Camp d’el Garrit, Cal Soberano, Clos d’en Rull (f[ort]), Can Fanals (f[ort]), Can Fanals Horrach, El Refal, La Mola, Míner (2), Fartàritx d’en Vila, Can Bosch, Can Contesti (3), Can Bibi, Can Maliá, La Coma, Can Mos, Cal Nillo, Can Bach, La bouradó veya, Can Barrabás, Madrava d’en Saliva, Can Guineu, Can Virrey Madrava, Llenaira, Can Pou (2) Can Toni, Cal Rey, Can Pont, Cana Fogasa, Cana Polida, Can Camarrotja, Can Blay (2), Roservey, Garroverá, Can Suau, El Lloquét, El Vilar, Gommá (2), Can Segui, Siller Gran, Siller de C. Guilló, El muelle, Albercuix, Formentor, S.Vicente (2), Can Botana, Cal Hereu, Can Martorell, Can Moy, Can Tamoré (2), Sini d’en Plomér, Can Noble, Cana Lleguma, Can Corralét, Can Punxa, Hort d’en Costa, Can Mas, Can Salas, Cana Marja, Can Guilló Costa (3), Can Pratx (1), Can Llobera de Prats, Can Perich, Las Creus, Camp d’el Lladoné, Can Cerdá, Clot de Can Pascol, El Clotal, Son March (2), Son Grua (1), Preduxella Gran (1), Son Serra, Can Pontico, Camp d’el’alzina, Can Caguetas, Cals Frares (2), Can Vicens, Can Costa, Posada de Can Bosch, Can Saletas, Can Morou, Can Vila, Can Nogués, Can Costa (vey), Can Magrané (Aguila), Can Blay, Posada de Ternellas, Can Vich, Can Saletas de Corró, Can Sureda, Can Cladera, Can Andrevet, Can Blay Antº, Pep Blay, Can Masana, Antº Palou, Can Miquelét, Can Pontico, Can Cetra, Can Boy, Can Tareu, Can Cánaves, Can Vilanova, Posada de Can Pontico, Cal Bovo, Son Grua, El del Verjer, Las Eras, Can Canavé, Posada del Lloquét, Cal Catalá, Ramon Martorell, Can Comasema, Can Caimari, Cal Angel, Can Llabrés, Can Serra, Cuatre Cantons, Coloña, Can Andrevét, Coloña Gran, Posada de Lluch, Can Miró, Cal Boté, Can Bizañas, Can Sivella, Can Genestar, Can Bernat Garrit, Posada de Son Grua, Can Bruy, Convento (público), Can Aulí, Can Llobera, Can Puig, Can Alemañy, Can Llobera Plaza, Viuda de Biniali, Can Roig, Castelló Rotger, [Castelló] de Bisbal, Santuiri (público), Camp del’Oca.”

En total són 192 pous, si bé durant l’estiu només 150 subministraven aigua, i tenien una profunditat mitjana de 10 metres.

PUBLICITAT

(Continuarà)

Dibuix del pou existent al claustre del Convent de Sant Domingo.
PUBLICITAT