Els nostres noms de lloc: POUS, SÍNIES, CISTERNES I FONTS (i II)

L’investigador Juan M. Torres Velasco completa el llistat de pous de Pollença amb les sínies, cisternes i fornts documentades el matix 1879.