Els nostres noms de lloc: PASSEIG SARALEGUI

352

Juan M. Torres Velasco

En el Port de Pollença, i vora la mar, trobam aquest passeig que s’estén entre l’actual plaça de l’enginyer Roca fins al pont de la Gola.

El Ple de l’Ajuntament de Pollença, segons Acta Municipal de 10/12/1927, “despues de razonada discusión en la que intervienen la mayoria de los presentes y á propuesta del Sr. Albis por unanimidad acuerda dar el nombre de Paseo de Alfredo Saralegui á la porcion de terreno comprendido entre la casa de Villalonga [hotel del Puerto] hasta el puente de la Gola”. Aquest acord es va prendre després que en el Ple anterior es va rebre una “instància del Presidente del Posito del Puerto de esta villa en la que transcribe un acta de la misma, solicitando que se dé nombre de ‘Paseo de Saralegui’ al inmenso trozo de terreno que comprende desde el faro hasta ‘Can Cullerasa’ en dicho Puerto en honor del ilustre Capitan de navio por sus grandes trabajos a favor de la clase pescadora de España. Malgrat la petició, ja hem vist que la llargària del carrer es va escurçar bastant.

Però, qui era aquest Alfredo Saralegui per tenir l’honor de rebre el primer nom de carrer conegut en el Port de Pollença? Segons l’enciclopèdia Espasa-Calpe, Alfredo Saralegui Corellas “era un mariner espanyol nascut en El Ferrol (A Corunya) el 1883. Redactà un projecte de Pòsit de Pescadors, i el Butlletí de Pesques”.

PUBLICITAT
Passeig Saralegui

Ara ja podem entendre perquè és l’associació de Pescadors del Moll qui demana el nom de carrer. No només pel motiu d’haver creat i recolzat els Pòsits de Pescadors de tota Espanya, impulsant la compravenda del peix sense intermediaris, sinó també perquè en moltes ocasions, com a Director de la Caixa Central de Crèdit Marítim, va ajudar amb molt d’interès i subvencions a l’esmentada associació.

Per tot això, el Pòsit de Pescadors del Port de Pollença, en Acta del 14/01/1923, va nomenar com a President honorari perpetu al Excm. Sr. Don Alfredo Saralegui. Així mateix, davant la petició del Pòsit de Finisterre (A Corunya), que demanaven una contribució dinerària per tal de perpetuar amb un bust de bronze la personalitat d’aquest mariner, a l’acta del 29/11/1925 per unanimitat es va acceptar fer una aportació de 50 pessetes.

Tanmateix, aquesta relació entre el Pòsit i Saralegui va ser tan especial que el dia 3/08/1932 l’Ajuntament va acordar posar una placa al Passeig Saralegui, perquè el Pòsit de Pescadors diu que aquest senyor vindrà a visitar el Moll. I, efectivament, dia 15/08/1932 es va descobrir la placa amb la presència d’aquest personatge i de les autoritats, tot lo qual quedà reflectit a una emotiva acta del Pòsit del mateix dia i publicat en el periòdic L’Almudaina de 21/08/1932.

Però, a vegades, les adhesions canvien. En l’acta municipal de 8/08/1949, el carrer és adjudicat al Coronel Llorente (Antoni Llorente Solà), cap de la Base Militar d’Hidroavions del Port de Pollença, degut a la seva intervenció en la voladura de la punta de la Troneta, “on es reprodueix el fenomen de la Roca Salada, que fa tan de malbé no tan sols a Pollença sinó als pobles veïnats”.

El nom de carrer Coronel Llorente va sobrepassar el període franquista, arribant fins l’any 1979, quan el nou ajuntament democràtic el va eliminar, per tal de recuperar el nom del primer carrer que va tenir el Port de Pollença. Així, segons acta municipal de 25 d’octubre, el Passeig Saralegui torna a ocupar el seu lloc en la toponímia de Pollença, tot i substituint, segons es diu a l’acte, “el de Tinent Coronel Llorente”, el qual, per cert, el varen degradar, malgrat no fos intencionadament.

També els carrers dedicats al General Frutos (actual carrer de Formentor) i al Tinent Coronel Llorca (ara carrer d’Atili Boveri) varen tenir la mateixa sort, és a dir, varen desaparèixer de la toponímia pollencina. Tots ells, curiosament, havien participat en aquella voladura.

PUBLICITAT