Els arbres que estimam: ARBRES DE LA CIRCUMVAL·LACIÓ DEL PORT DE POLLENÇA

380

Gracià Sánchez

Dins la sèrie “Els arbres que estimam” que no té altra pretensió que defensar l’existència dels arbres en els diferents espais humanitzats del municipi de Pollença amb la pretensió de demanar als diversos responsables d’aquestes zones el manteniment i l’existència d’aquests arbres, la seva pervivència i proliferació per mor dels nombrosíssims beneficis que donen als habitadors i visitants del distints nuclis del municipi, a més dels de la pròpia natura.

Avui varis mollers ens han fet arribar el cas de la via de circumval·lació del Port de Pollença, que des de que es va fer s’ha convertit en un important vial per disminuir el trànsit de vehicles i autocars per dins el nucli urbà; però també en una vial important on residents i visitants fan exercici, hi poden córrer o anar en bicicleta o, senzillament, passejar. Idò aquest vial que va des de ca na Volentina fins a Albercuix compta amb espais arbrats als que els falta una considerable tasca de manteniment i millora.

Al tram de circumval·lació que va des de la rotonda de l’entrada de la carretera de Pollença (on hi ha l’escultura de l’hidroavió) fins a vora Albercuix (la rotonda vora la Base militar) hi ha 65 espais buits d’arbres que han anat morint en els últims anys, (concretament 25 a una banda de la via i 40 a l’altra banda), això a més d’algun arbre mort o quasi.

PUBLICITAT

En aquest cas la responsabilitat d’esmenar aquesta situació no sé si és del Consell de Mallorca, responsable de la via, o de l’Ajuntament de Pollença que se sol cuidar dels laterals. Sigui un o altre, o ambdós, demanar-los una actuació immediata (ja que ara és el temps de sembrar els arbres) per replantar arbres en aquests espais buits on ja n’hi havia i de substituir els morts. Així mateix estaria bé l’eliminació de les herbes de les garangoles dels arbres i en un futur –sobretot a l’estiu- el regat dels arbres per a que no morin.

Aquesta via de circumval·lació podria ser un espai ben guapo si estigués cuidat com cal de manera habitual i no deixar passar els anys sense fer res fins a la situació que només en aquest tram hi ha 65 faltes d’arbres.

PUBLICITAT