EL TSJIB AVALA LES MESURES DEL GOVERN QUE AFECTEN FESTES POPULARS COM SANT ANTONI

296

Després de l’aval del Tribunal Superior de Justícia de les illes Balears, avui s’activen les mesures acordades pel Govern de les Illes Balears a fi de contenir els casos de coronavirus. A més d’ampliar l’ús del certificat covid, també s’inclouen mesures que afecten festes populars com la possibilitat de fer torrades o, de manera explícita, la celebració del Pi de Sant Antoni, a Pollença.

Aquestes mesures de control tenen caràcter temporal i excepcional. De fet, s’ha fixat el 24 de gener, quan es tornaran a revisar en funció de com evolucionin els contagis de coronavirus. En aquest sentit, convé recordar que, ara mateix, Mallorca està en un nivell 3 de risc elevat de contagi. Per tant, a més d’allò que s’apunta al Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació enfront de la covid-19 de 25 d’octubre de 2021, s’ha de tenir present que:

Foguerons sense torrada

Entre les mesures avalades pel Tribunal Superior de Justícia de les illes Balears, s’han d’aplicar un seguit de mesures a festes populars a aquells territoris que, com Mallorca, estiguin en nivell d’alerta sanitària 3 o superior.

Entre aquestes mesures, és de destacar que als foguerons, no es poden organitzar torrades, ni habilitar zones destinades al consum d’aliments i begudes.

PUBLICITAT

Tanmateix, però, aquesta no és l’única mesura que afecta les festes populars. I és que, quan un territori es trobi en nivell d’alerta sanitària 3 o superior, i en l’àmbit de les festes populars, s’hauran d’establir controls de cabuda per a l’accés a tots els actes duits a terme en espais oberts o a l’aire lliure, com revetles, concerts, ballades populars, sopars a la fresca o similars, associats a la celebració de festes populars, sigui quina sigui la denominació específica que es doni a uns i altres.

Específicament, s’han d’observar les mesures següents:

a) Foguerons
No es poden organitzar torrades, ni habilitar zones destinades al consum d’aliments i begudes. Les activitats de ball (ballades populars) que es puguin dur a terme en qualsevol esdeveniment s’han de fer amb ús obligatori de mascareta i en espais delimitats.

b) Celebracions religioses
Les celebracions religioses han de respectar en tot moment la cabuda màxima dels llocs de culte. Els participants han de romandre asseguts i fent ús de la mascareta. L’entrada i la sortida del lloc de culte s’ha de fer de manera ordenada i evitant fer-ho pel mateix accés o sortida.

c) Cavalcades dels Reis, cercaviles, beneïdes
S’ha de procurar que el públic assistent a aquestes activitats (que hi participa de manera estàtica) ho faci mantenint la distància de seguretat. Per això, s’han d’aplicar mesures que facin possible un major esponjament de l’espai on es duen a terme. Es recomana ampliar els recorreguts i/o ampliar les zones on es desenvolupen aquestes activitats per evitar aglomeracions de persones.

d) Esdeveniments multitudinaris populars, com ara ball de dimonis, captes de dimonis, festa del pi de Ternelles o concerts lligats a festes populars o a Cap d’Any

Aquests esdeveniments s’han de fer en espais delimitats i garantint el control d’accés per tal que es respecti la cabuda. L’entrada i la sortida s’han de fer de manera ordenada i evitant fer-ho pel mateix accés o sortida, i el públic hi ha d’assistir assegut. S’ha de procurar la distància màxima possible entre els assistents a l’esdeveniment. És obligatori l’ús de mascareta, encara que l’esdeveniment es dugui a terme a l’aire lliure. Es poden dur a terme esdeveniments i activitats amb l’assistència d’un màxim del 80 % de la cabuda de l’espai en espais tancats i del 100 % de la cabuda en espais a l’aire lliure.

Per altra banda, es demanarà el certificat covid per accedir a:

  • Establiments de restauració qualificables com a tals d’acord amb el que disposen els articles 53, 54 i 55 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, amb cabuda interior per a menys de 50 persones. El que disposa aquest apartat és aplicable també als espais amb servei de restauració ubicats en allotjaments turístics, instal·lacions esportives, centres recreatius per a gent gran i locals de jocs i apostes. També és aplicable als establiments o locals on es duguin a terme celebracions amb participació de menys de 50 persones i en les quals es prestin activitats de restauració i/o ball, així com a qualsevol establiment o instal·lació on es dugui a terme activitat de restauració.
  • Participació en competicions esportives i entrenaments d’àmbit autonòmic a l’aire lliure i interior per a persones més grans de 12 anys.Gimnasos de tot tipus i altres instal·lacions esportives
  • Acadèmies de ball
  • Tot tipus d’esdeveniments culturals i esportius en espais interiors, com ara cinemes, circs de carpa, teatres, auditoris, sales de concerts (independentment de si s’hi permet consumir o no), spas, piscines termals i altres establiments coberts on es duguin a terme activitats culturals i esportives
  • Congressos, seminaris, jornades, assemblees, trobades, reunions de negocis, conferències i esdeveniments.
  • Clubs de gent gran i espais que desenvolupin activitats que els són pròpies.
  • Establiments de jocs i apostes.

Així mateix, el Govern manté que la vacunació i la precaució són, ara per ara, fonamentals per tallar la transmissió de contagis. En aquest sentit, al llarg d’aquestes festes més de 30.000 persones a la comunitat tenen cita per rebre la primera dosi (o la de reforç, que millora substancialment la protecció contra la variant òmicron). A més, es recomana reduir els contactes socials i evitar les situacions de més risc: reunions amb molta gent, espais sense ventilar i llocs on les persones no fan ús de la mascareta. En cas de participar en una trobada social, s’han de mantenir sempre totes les mesures de seguretat (ventilació, higiene de mans, mascareta i distància). Si es presenten símptomes compatibles o es té contacte directe amb una persona contagiada, extremar totes les precaucions, evitar contactes i fer-se tot d’una una PDIA. 

PUBLICITAT