El TSJB manté l’accés públic a Ternelles

345
Ortofoto de Cala Castell i del tram final del camí de Ternelles

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJB) desestima la petició de Ternelles, que va interposar un recurs contra la modificació del Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN), i manté la vigència del decret 19/2007 segons el qual es permeten activitats recreatives a zones d’exclusió, O sigui, manté l’accés públic a cala Castell i al Castell del Rei, tots dos llocs dins la possessió de Ternelles.

Segons l’auto del TSJB, “la suspensió procedeix quan es perd la finalitat legítima al recurs” i no és el cas, sinó que tan sols permet “la ponderació dels interessos enfrontats en el debat”.

És més, si abans “l’accés públic estava limitat a finalitats científiques i de conservació, amb la modificiació puntual es disposa autoritzar excepcionalment l’accés per a activitats recreatives de trànsit a peu pels camins i caminois existents per accedir a béns d’interès cultural o al domini públic marítim terrestre”. Per tant, el decret 19/2007 suposa una excepció a la prohibició general d’activitats recreatives i esportives en zones d’exclusió que, en aquest cas, són l’accés al Castell del Rei i a cala Castell.

Des de la propietat, s’argumneta que la modificació comporta una “desprotecció del medi natural” i que “es podrien ocasionar danys irreversibles a les espècies protegides”, a l’hora que senyalen que “no hi ha cap informe i/o estudi que justifiqui la regressió en la protecció de les zones d’excusió.

PUBLICITAT

Per contra, des del Govern de les illes Balears, apunten que “el risc invocat per la sol·licitant de la mesura cautelar no és actual”. És més, senyalen que “l’accés públic està condicionat a què prèviament l’òrgan gestor de l’espai protegit estableixi, atenen a criteris de conservació dels valors naturals i culturals, el règim d’aquestes autoritzacions, tenen en compte especialmetn l’època de l’any i el nombre màxim de persones”,

Fet i fet, “no advertim un risc present i actual de pèrdua sobrevinguda de l’objecte del recurs, en tant que això depèn del contingut d’un hipotètic i futur acord de l’òrgan gestor del parc. Per això, preocedeix la desestimació de la mesura cautelar”, conclouen.

PUBLICITAT