EL RAOR, UN PEIX AMB MOLT DE ROCK & ROLL

De la mar a la taula, el raor necessita pocs artificis per al seu consum.
Ara és temps de raors i sempre és moment de respectar la mar, que és vida com demostra el meravellós vídeo de Fernando Garfella Palmer.