EL PLE APROVA ELS ESPAIS D’OMBRA ALS PARCS INFANTILS I PLACES DEL MUNICIPI

258

El Ple de l’ajuntament de Pollença va aprovar la moció de Junts Avançam per garantir espais d’ombra als parcs de jocs infantils i places del municipi.

A través d’una nota de premsa, Junts Avançam valora “de forma molt positiva que el ple de Pollença hagi aprovat la moció per tal que el municipi disposi d’espais públics, places i parcs infantils amb zones d’ombra i vegetació.

Podem constatar que les onades de calor són cada cop més intenses i constants, a la vegada els períodes de temperatures molt elevades són més habituals. L’increment de la radiació solar pot arribar a provocar insolació i a posa en risc la salut de veïnats, en especial d’aquells col·lectius més vulnerables, com infants i gent gran.

Així mateix, alguns parcs de jocs infantils i places del municipi de Pollença acaben infrautilitzant-se durant els mesos de calor perquè els arbres del seu voltant no donen suficient ombra o per què senzillament no és possible plantar arbres i veuen molt limitat el seu ús.

PUBLICITAT

Per això el ple va considerar que es fa necessària la implantació de mesures que facin més segura i atractiva l’estada en aquests llocs amb la creació de zones d’ombra, amb la instal·lació de diversos sistemes de tendals, pèrgoles o de vegetació per recuperar l’ús d’uns espais que queden buits durant l’època de més calor i sol. Espais com la Plaça de ca les Munnares, la plaça del Monument a Pollença, els parcs infantils del centre sociocultural Miquel Capllonch i del carrer Roger de Flor del Moll, i el parc infantil de la plaça dels Pins de Sant Vicenç, entre d’altres.

La moció també va acordar l´elaboració d’un Pla de Manteniment on estiguin detallats tots els espais del municipi dedicats als descans i / o oci dels ciutadans i ciutadanes, de manera que es pugui fer un seguiment en temps real de qualsevol deteriorament de l´espai del seu mobiliari i fer les reparacions en un termini curt de temps

També amb l’objectiu d’evitar la tala d’arbres com s’ha fet les darreres setmanes a la Plaça Miquel Capllonch del Port de Pollença es va aprovar la creació d´un catàleg on estiguin inclosos tots els arbres del municipi destacant els de més edat i de més valor per la seva ubicació i bellesa. Aquests arbres estaran protegits i amb una cura especial en el seu manteniment i tractats com a elements vius que formen part del patrimoni del municipi.”

PUBLICITAT