EL GOVERN DOTARÀ EL CEIP COSTA I LLOBERA AMB UN MENJADOR PER A 50 ALUMNES

380

El Govern de les illes Balears ha aprovat dotar el Centre d’Educació Infantil i Primària amb un menjador amb capacitat per a 50 alumnes, entre altres infraestructures necessàries. Al mateix Consell de Govern, s’ha aprovat declarar la parcel·la d’ús docent, per ser precisos com a equipament públic educatiu en sòl urbà. Aquestes instal·lacions estan ubicades en la parcel·la cadastral identificada amb núm. 1137504EE01 13N0001KT, propietat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L’article 7 del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l’ampliació de la xarxa d’equipaments públics d’usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que un equipament públic d’ús educatiu es considera com una inversió d’interès autonòmic quan així ho declari expressament el Consell de Govern de les Illes Balears. La declaració d’inversió d’interès autonòmic implica un impuls preferent i ràpid en els diferents tràmits administratius, davant qualsevol administració de les Illes Balears.

Un nou menjador per a 50 alumnes al CEIP Miquel Costa i Llobera

La parcel·la que conté el CEIP i l’aparcament d’aproximadament 5.943m2 tindrà un ús educatiu, amb l’ampliació del CEIP amb la construcció d’un nou menjador amb banys i la resta d’instal·lacions necessàries per garantir la prestació d’aquest servei complementari de manera idònia. L’avantprojecte s’ha redactat per mitjà dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Pollença i s’ha presentat a la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

PUBLICITAT

Aquest avantprojecte d’ampliació del CEIP Miquel Costa i Llobera, en el qual es planteja la construcció d’un nou edifici de 181 m2 dins la parcel·la actual, adossat al carrer que limita el centre pel nord, on actualment hi ha un magatzem i un parterre amb vegetació, de manera que la nova edificació no redueix l’espai del pati existent. L’emplaçament proposat d’aquesta ampliació es troba entre les pistes del pati i el carrer lateral de l’escola, la qual cosa assegura una connexió interior amb l’edifici i una relació exterior amb el pati i el carrer. En l’avantprojecte es preveu que el nou edifici tengui ús principal de menjador així com de sala polivalent per al centre educatiu.

El projecte de millora preveu la construcció d’un menjador amb capacitat per a 50 alumnes que comptarà amb banys i la resta d’instal·lacions necessàries. El que beneficiarà als 206 alumnes que té actualment el centre i, als de futur.

PUBLICITAT