EL GOB DENUNCIA QUE LA LLICÈNCIA DE L’HOTEL FORMENTOR ÉS UN DESPROPÒSIT

340

A través d’una nota de premsa, el GOB denuncia que la llicència d’obres de l’hotel Formentor és un despropòsit.

El comunicat diu així:

“A finals del passat mes de juny el GOB va sol·licitar a l’Ajuntament de Pollença 7 documents referents a les llicències de segregació i obres concedides a l’empresa propietària de l’Hotel Formentor a fi de poder comprovar si s’adaptaven al planejament urbanístic vigent per a aquella zona.

Passat més de 3 mesos des de la sol·licitud no se’ns ha lliurat cap documentació i mentrestant les obres de reforma integral de l’hotel ja fa mesos que s’han iniciat.

PUBLICITAT

D’entrada ja se pot comprovar com les suposades cessions de vials, zones verdes i altres espais no són les que figuren al PGOU de Pollença i en conseqüència s’ha de concloure que hi ha un incompliment greu del planejament urbanístic així com de la legalitat de les llicències concedides.

A simple vista se veuen innombrables incompliments molts greus, com la retenció per part de la propietat de l’hotel de l’aparcament i la seva explotació quan la seva cessió incondicional i sense càrregues era una obligació per a l’obtenció de la llicència d’obres. El més greu però és que la majoria municipal toleri aquesta greu irregularitat.

Un més dels incompliments consisteix en el tancament per a l’ús públic dels vials per a vianants que s’havien de cedir segons el PGOU vigent, doncs se troben completament tancats i tot fa pensar que no s’han realment cedit sinó que s’han intercanviat per altres terrenys a conveniència de la propietat de l’hotel i amb el suposat beneplàcit dels tècnics municipals que han donat per correcta les suposades segregacions i cessions.

Com a prova d’aquests incompliments ho documentam gràficament sobre 2 vials que s’haurien d’haver cedit i estar a disposició per a l’ús públic per a la ciutadania però que en canvi estan completament tancats i que pel que pareix s’haurien substituït per uns altres terrenys que en el planejament urbanístic no tenen la qualificació de vial.

Un és el vial o passeig per a vianants d’accés a la platja situat entre el bar Platja Mar i els jardins de l’hotel. Sobre el plànol del PGOU es pot veure clarament el pas per a vianants de 10 metres d’amplada que comunica el vial principal d’entrada a l’hotel amb la platja. En color vermell els terrenys que suposadament s’han cedit.

L’altre vial o passeig per a vianants és el que transcorr paral·lel la costa des de el bar Platja Mar a la rodona situada a l’indret del Club dels Poetes. Sobre el plànol del PGOU aquest vial o passeig de 10 metres d’amplada coincideix aproximadament amb l’existent des de antic però se troba actualment completament tancat i exclòs de l’ús públic. En vermell els terrenys que suposadament s’han cedit. Adjuntam una fotografia on se veu clarament el passeig que s’hauria d’haver cedit i que està tancat.”

image1
En vermell terrenys suposadament cedits sense coincidir amb el PGOU.

image3
En vermell terrenys suposadament cedits sense coincidir amb el PGOU.

image2
Passeig ja existent que s’hauria d’haver cedit i que està tancat al públic.

PUBLICITAT