EL CURS 2021/22 TENDRÀ 176 DIES LECTIUS

559

El curs 2021/22 tendrà 176 dies lectius, els mateixos que aquest curs. Així es va decidir durant una reunió en què el Consell Assessor del Calendari Escolar va informar favorablement la proposta de calendari escolar presentada per la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

Quan començarà el curs?

Per a l’alumnat d’infantil, de primària, de secundària, de batxillerat i d’educació especial, el curs començarà el 10 de setembre de 2021 i acabarà el 23 de juny de 2022.

L’alumnat de formació professional iniciarà les activitats lectives el dia 24 de setembre de 2021 i les finalitzaran el dia 23 de juny de 2022.

Excepcionalment, els alumnes de segon curs de batxillerat que titulin finalitzaran les activitats lectives el dia 27 de maig de 2022. Els centres hauran d’oferir, per a aquests alumnes, activitats lectives d’aprofundiment i consolidació fins al dia anterior al d’inici de les proves d’accés a la universitat (PBAU).

Ensenyaments de règim especial

Els alumnes dels conservatoris professionals de música i dansa iniciaran les activitats el 4 d’octubre i les finalitzaran el dia 23 de juny de 2022.

PUBLICITAT

Els dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny iniciaran les activitats lectives el dia 29 de setembre de 2021 i les finalitzaram el dia 28 de juny de 2022El segon curs del grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny es podrà organitzar per quadrimestres: el primer, de dia 29 de setembre de 2021 a dia 4 de febrer de 2022, i el segon, de dia 7 de febrer de 2022 a dia 28 de juny de 2022.

Els alumnes d’ensenyaments esportius de règim especial iniciaran les activitats lectives el dia 4 d’octubre de 2021 i les finalitzaran el dia 23 de juny de 2022.

Els alumnes de les escoles oficials d’idiomes inicaran les activitats lectives el dia 4 d’octubre de 2021 i les finalitzaran el dia 30 de maig de 2022. El mes de juny, fins dia 23, s’hauran de dedicar a exàmens.

Els centres d’educació de persones adultes iniciaran les activitats lectives el dia 1 d’octubre de 2021 i les finalitzaran el dia 23 de juny de 2022. El primer quadrimestre comprendrà de dia 1 d’octubre de 2021 a dia 3 de febrer de 2022 i el segon quadrimestre, de dia 14 de febrer de 2022 a dia 23 de juny de 2022.

Els alumnes dels estudis superiors de Disseny de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears iniciaran les activitats lectives el dia 29 de setembre de 2021 i les finalitzaran el dia 30 de juny de 2022. El primer quadrimestre comprendrà de dia 29 de setembre de 2021 a dia 11 de febrer de 2022 i el segon quadrimestre, de dia 14 de febrer de 2022 a dia 30 de juny de 2022.

Els alumnes dels estudis superiors d’Art Dramàtic de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears iniciaran les activitats lectives el dia 27 de setembre de 2021 i les finalitzaran el dia 22 de juliol de 2022. El primer quadrimestre comprendrà de dia 27 de setembre de 2021 a dia 18 de febrer de 2022 i el segon quadrimestre, de dia 21 de febrer de 2022 a dia 22 de juliol de 2022.

Els alumnes dels estudis superiors de Música del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears iniciaran les activitats lectives el dia 20 de setembre de 2021 i les finalitzaran el dia 17 de juny de 2022. El primer quadrimestre comprendrà de dia 20 de setembre de 2021 a dia 4 de febrer de 2022 i el segon quadrimestre, de dia 7 de febrer de 2022 a dia 17 de juny de 2022.

Vacances escolars

Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre de 2021 fins al 9 de gener de 2022 (ambdós inclosos) i les vacances de Pasqua del 14  al 24 d’abril de 2022 (ambdós inclosos).

Dies festius

Tenen la consideració de dies festius:

Dia 12 d’octubre de 2021 (Festa Nacional)
Dia 6 de desembre de 2021 (Dia de la Constitució)
Dia 8 de desembre de 2021 (Immaculada Concepció)
Dia 1 de març de 2022 (Dia de les Illes Balears)
Dia 1 de maig de 2022 (Festa del Treball)

A més d’aquestes dates, té consideració de dia no lectiu el dia 28 de febrer de 2022 (Festa Escolar Unificada) i les dues festes locals que determina l’Ajuntament. Ara bé, en el cas de Pollença, des de fa ja alguns anys, és el Consell Escolar Municipal qui decedeix la data amb què se substitueix la Patrona (2 d’agost), que coincedeix en dies no lectius.

Finalment, cada centre docent de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària, d’educació especial, de règim especial, específic de formació professional, d’ensenyaments d’adults i d’ensenyaments superiors pot establir dos dies festius de lliure disposició. Com amb la resta de festius locals, aquests dos dies festius a Pollença es decedeixen en el Consell Escolar Municipal a fi que tots els centres del municipi.

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT
TOT MARCO digital